EMAS: Europejski System Zarządzania Środowiskiem i Audytu

EMAS: Europejski System Zarządzania Środowiskiem i Audytu

EMAS, czyli Europejski System Zarządzania Środowiskowego i Audytu, to dobrowolny program, który pomaga organizacjom w efektywnym zarządzaniu środowiskowym oraz w ciągłym doskonaleniu swojej działalności w tym zakresie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu systemowi, jego historii, korzyściom płynącym z wdrożenia oraz porównamy go z innymi standardami zarządzania środowiskowego, takimi jak ISO 14001. Zapoznamy się…