Ciągłe Doskonalenie w Działaniu

Standard 5S

Wdrożenie standardu 5S, może być kluczowym krokiem w zapewnieniu doskonałej organizacji, bezpieczeństwa oraz efektywności, w miejscu pracy.

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie, w procesie implementacji standardu 5S, pomagając Twojej firmie osiągnąć najwyższy poziom porządku i efektywności. Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Audyt obecnej sytuacji

Przeprowadzamy szczegółową analizę obecnej sytuacji w Twojej firmie, identyfikując obszary, które wymagają poprawy. Dzięki temu dostosowujemy strategię wdrożenia 5S, do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Szkolenia 5S

Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla pracowników na wszystkich poziomach, aby przekazać niezbędną wiedzę na temat standardu 5S oraz umożliwić praktyczne zastosowanie zasad, w codziennych zadaniach.

Dostosowanie planu wdrożenia 5S

Opracowujemy spersonalizowany plan wdrożenia, uwzględniając specyfikę branży i realizowanych procesów. Nasz cel to maksymalne dostosowanie standardu 5S, do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy.

Mężczyzna pracuje przy uporządkowanym miejscu pracy.
Pracownik sprząta miejsce pracy.

Wsparcie praktyczne
na miejscu

Nasi doświadczeni konsultanci są dostępni, aby udzielać wsparcia praktycznego na miejscu, pomagając w realizacji zmian i dostosowywaniu strategii, na różnych poziomach wdrożenia 5S.

Monitorowanie postępów i doskonalenie

Zapewniamy system monitorowania postępów wdrożenia, a także regularne oceny skuteczności. Naszym celem jest nie tylko wdrożenie standardu 5S, ale także utrzymanie go na stałym, doskonałym poziomie.

5S, a Systemy Zarządzania

Standard 5S oraz Systemy Zarządzania zgodne z normami ISO, takimi jak ISO 9001, mogą być skutecznie integrowane, wzmacniając się nawzajem.

Dzięki wsparciu BBQuality, we wdrożeniu standardu 5S, Twoja firma zyska solidne fundamenty do osiągnięcia doskonałej organizacji i efektywności. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć transformację swojej firmy i doświadczyć korzyści płynących z wdrożenia standardu 5S.

Narzędzia Lean w Działaniu

Korzyści płynące ze współpracy,
ze specjalistami BBQuality:

  • Skrócenie czasu wdrożenia standardu 5S – rozliczamy na bieżąco działania oraz nadajemy tempo projektowi wdrożeniowemu. Występujemy w roli Koordynatora 5S lub wsparcia Koordynatora 5S, w realizacji projektowych.
  • Dzięki weryfikacji zewnętrznej, jesteśmy w stanie zaobserwować więcej możliwości do optymalizacji i zmiany, niż wyłącznie pracownicy, którzy na co dzień wykonują te same, powtarzalne operacje.
  • Minimalizacja oporu związanego ze zmianą, wśród pracowników.
  • Maksymalne dostosowanie standardu 5S, do specyfiki branży.
  • Opracowanie i przekazanie dokumentacji wdrożeniowej.
  • Wsparcie w szkoleniach pracowników, w trakcie i po wdrożeniu standardu 5S.
  • Wsparcie w utrzymaniu i rozwijaniu standardu oraz implementacja wytycznych, do dokumentacji Systemu Zarządzania.