Doskonałość w Zarządzaniu

Szkolenie: Pełnomocnik
Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 jest międzynarodowym standardem, dotyczącym zarządzania jakością w branży medycznej. W oparciu o jego wymagania, zbudować można kompleksowy System Zarządzania, którego celem będzie zapewnienie bezpiecznych i skutecznych wyrobów medycznych, spełniających wymagania Klientów oraz regulacje prawne.

Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016

Budowanie Zgodności z Wymaganiami Branżowymi

Jaki jest
cel szkolenia?

Uzyskanie wiedzy z zakresu pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2016, a także prowadzenia audytów wewnętrznych, w zakresie norm ISO 13485:2016 oraz ISO 19011:2018.

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców.

Uśmiechnięty pracownik medyczny przy biurku.
Pracownik medyczny pisze na kartce papieru

System Zarządzania Jakością w Medycynie

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • wymaganiach normy ISO 13485:2016 w odniesieniu do firm produkujących wyroby medyczne, ale i dostarczających usługi z nimi związane,
 • wyzwaniach związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2016 (na podstawie omówienia przykładowego zakresu obowiązków),
 • wymaganiach normy ISO 19011:2018, określającej wytyczne w zakresie audytowania Systemów Zarządzania,
 • obowiązkach i kompetencjach Audytora Wewnętrznego, Audytora Wiodącego oraz Audytora Dostawcy,
 • kwestiach związanych z budowaniem zespołu audytorskiego oraz awansu poziomego; oceny audytorskiej i rozliczania pracy audytorów,
 • technikach prowadzenia audytu i sposobach efektywnej komunikacji audytowej, a także reagowaniu w trudnych sytuacjach,
 • najczęściej popełnianych błędach audytorskich.

zobacz też:

dla Pełnomocników i Audytorów Wewnętrznych

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania jakością w odniesieniu do wyrobów i usług medycznych (bez względu na posiadane doświadczenie oraz dotychczas poznane branże),
 • kadrze kierowniczej małych i dużych przedsiębiorstw,
 • osobom, które pełnią lub będą pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2016,
 • audytorom praktykom, chcącym podnieść swoje kompetencje,
 • firmom i ich pracownikom, stojącym przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania ISO 13485:2016,
 • osobom zainteresowanym zarządzaniem procesowym.

Praktyczne Aspekty Zarządzania Jakością Medyczną

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 2 dni
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerem szkolenia jest doświadczony praktyk z obszaru zarządzania jakością w sektorze wyrobów i usług medycznych
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia) oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Zadowolony pracownik medyczny stoi w korytarzu
Pracowni medyczny uzupełnia tabelę z danymi.

Kluczowe Umiejętności

Doskonałość w Zarządzaniu
Systemem Jakości Medycznej

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie z zakresu zarządzania jakością w obszarze wyrobów i usług medycznych, np. Wymagania Normy ISO 13485:2016 lub uzyskanie wyłącznie uprawnień Audytora Wewnętrznego ISO 13485:2016, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia.