Szkolenie w Zakresie Systemu Zarządzania Bhp

Szkolenie: Pełnomocnik oraz
Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2015

Standard ISO 45001:2015 to międzynarodowa norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP).

Został opracowany w celu pomocy Organizacjom, w zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy swoim pracownikom.

Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2015

Pełnomocnicy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jaki jest
cel szkolenia?

Uzyskanie wiedzy z zakresu pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, w zakresie normy ISO 45001:2015 oraz normy ISO 19011:2018.

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców.

Kask, plany konstrukcji, widok z góry
Dwoje pracowników analizuje projekt

Zapewnij Jakość w Twojej Organizacji

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • wymaganiach normy ISO 45001:2015 w odniesieniu do firm produkcyjnych i usługowych,
 • wyzwaniach związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP (na podstawie omówienia przykładowego zakresu obowiązków),
 • wymaganiach normy ISO 19011:2018, określającej wytyczne w zakresie audytowania Systemów Zarządzania,
 • obowiązkach i kompetencjach Audytora Wewnętrznego, Audytora Wiodącego oraz Audytora Dostawcy,
 • kwestiach związanych z budowaniem zespołu audytorskiego oraz awansu poziomego; oceny audytorskiej i rozliczania pracy audytorów,
 • technikach prowadzenia audytu i sposobach efektywnej komunikacji audytowej, a także reagowaniu w trudnych sytuacjach,
 • najczęściej popełnianych błędach audytorskich,
 • inicjatywach CSR wpływających na rozwijanie kultury bezpieczeństwa w Organizacji,
 • zarządzaniu prawnymi wymaganiami BHP, PPOŻ oraz ich powiązaniach z Ochroną Środowiska.

zobacz też:

Doskonalenie Zarządzania Środowiskowego

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bez względu na posiadane doświadczenie oraz dotychczas poznane branże),
 • kadrze kierowniczej małych i dużych przedsiębiorstw,
 • osobom, które pełnią lub będą pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP,
 • Specjalistom ds. BHP i PPOŻ,
 • audytorom praktykom, chcącym podnieść swoje kompetencje,
 • firmom i ich pracownikom, stojącym przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania ISO 45001:2015,
 • osobom zainteresowanym zarządzaniem procesowym.

zarządzanie procesami kraków

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 2 dni
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerem szkolenia jest doświadczony praktyk z obszaru zarządzania jakością i zarządzania procesowego
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Mężczyzna podpisuje dokument.
Kobieta czyta dokumenty

Zapewnij Jakość w Twojej Organizacji

Szkolenie Wymagania
Normy ISO 14001:2015

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, np. Wymagania Normy ISO 45001:2018 lub uzyskanie wyłącznie uprawnień Audytora Wewnętrznego ISO 45001:2018, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia. Prowadzimy również szkolenia łączone, np. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP (ISO 9001, ISO 45001) lub Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP (ISO 9001, ISO 45001).