Bezpieczeństwo Pracy dla Efektywnego Zarządzania

ISO 45001:2018
– System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Standard ISO 45001:2015 to międzynarodowa norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). Został opracowany w celu pomocy Organizacjom, w zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla swoich pracowników.

System Zarządzania oparty na tym standardzie, umożliwia identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń, minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych oraz promowanie kultury bezpieczeństwa.

ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Bezpieczeństwo Pracy dla Efektywnego Zarządzania

ISO 45001:2018
– System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Jeśli chcesz sprawić, że działania Twojej Organizacji przyczynią się do polepszenia warunków pracy, które są istotne nie tylko z punktu widzenia współpracy biznesowej z Klientami, ale przede wszystkim są ważne dla Twoich pracowników (dla których coraz częściej dobry pracodawca, to bezpieczny pracodawca, spełniający przepisy BHP oraz zapobiegający wystąpieniu potencjalnym wypadkom) – wdrożenie standardu jest dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o ISO 45001:2015 i o tym, jak możemy pomóc we wdrożeniu lub rozwinięciu Systemu Zarządzania, który będzie fundamentem dla stworzenia w Twojej firmie bezpiecznych i przyjaznych dla pracowników warunków pracy.

zobacz też:

ISO 45001