skuteczne systemy dla firm

Systemy
Zarządzania

Naszą misją jest ułatwianie prowadzenia biznesu, poprzez skuteczne i nowoczesne Systemy Zarządzania, które przyspieszają procesy, optymalizują działania oraz zwiększają efektywność  Organizacji usługowych oraz produkcyjnych.

Systemy Zarządzania

wdrożenie systemów zarządzania Kraków

Wdrażanie
Systemów Zarządzania

Specjalizujemy się w kompleksowym wdrażaniu Systemów Zarządzania, z różnych obszarów funkcjonalnych. Między innymi:

Jeśli zastanawiają się Państwo nad wdrożeniem, któregoś z powyższych standardów w swojej Organizacji lub wdrożenia Systemu wymaga od Państwa Klient lub inna jednostka zewnętrzna, zapraszamy do kontaktu.

Uśmiechnięta kobieta trzyma tablet

wdrożenie systemów zarządzania Kraków

Audyt zerowy - wymagania norm

Jeśli chcieliby Państwo ocenić aktualny stan swojej Organizacji, pod kątem spełnienia wymagań normy, której wdrożenie znajduje się w naszej ofercie, zapraszamy do skorzystania z usługi Audytu Zerowego. Ten rodzaj audytu zewnętrznego, polecamy przede wszystkim firmom, które:

  • wdrożyły system zarządzania wewnętrznymi zasobami, ale nie mają 100% pewności czy ich System spełnia wymagania danej normy,

  • stoją przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania w swojej strukturze,

  • chciałyby ocenić poziom gotowości Organizacji, do certyfikacji zewnętrznej.

Audyt Zerowy prowadzony jest przez certyfikowanego Audytora Wiodącego. Po spotkaniu sporządzany i przekazywany jest raport, zawierający ocenę stopnia spełnienia wymagań danej normy, zidentyfikowane braki oraz potencjały do doskonalenia.

wdrożenie systemów zarządzania Kraków

Konsultacje w zakresie
Systemów Zarządzania

Jeśli posiadają Państwo nurtujące pytania, będące wynikiem:

  • potrzeby wdrożenia działań audytowych: jednostek certyfikujących, Klienta, Instytucji zewnętrznych,

  • dodatkowych wymagań narzuconych przez Klienta, których spełnienie jest warunkiem podjęcia współpracy,

  • optymalizacji posiadanej dokumentacji systemowej,

  • konieczności certyfikacji w innej jednostce certyfikacyjnej niż dotychczasowa,

  • naturalnego samorozwoju Organizacji.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Konsultacyjnej. Nasi doświadczenie i profesjonalni pracownicy, prowadzą konsultacje na miejscu u Klienta oraz w sposób zdalny.

Pracownik przegląda pliki dokumentów
Kobieta przegląda dokumentację

wdrożenie systemów zarządzania Kraków

Wsparcie administracyjne
Systemów Zarządzania

Wsparcie administracyjne Systemów Zarządzania, jest usługą dedykowaną  Najwyższemu Kierownictwu Organizacji, a także Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania, w zakresie działań, które należy podejmować dla utrzymania oraz rozwoju wdrożonego Systemu Zarządzania.

wdrożenie systemów zarządzania Kraków

Outsourcing
Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania

Utrzymanie i ciągły rozwój systemów to jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stają Organizacje posiadające certyfikat systemu zarządzania, tuż po pozytywnym przejściu audytu certyfikacyjnego. Aby wspomóc Państwa w tych działaniach, oferujemy usługę Outsourcingu Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania.

Rozwiązanie to jest w szczególności korzystne dla firm, które nie posiadają wewnętrznych zasobów ludzkich, które można zaangażować w działania związane z prowadzeniem Systemu Zarządzania lub dla takich, które chcą mieć pewność, że system zarządzania wspierany będzie przez wykwalifikowany, kompetentny oraz zaangażowany personel zewnętrzny.

przystojny mężczyzna analizuje dokumenty
dwoje pracowników omawia pracę

wdrożenie systemów zarządzania Kraków

Outsourcing
Audytów Wewnętrznych

Jeśli nie posiadają Państwo wśród swoich pracowników, powołanych oraz przeszkolonych audytorów wewnętrznych, zapraszamy do skorzystania z usługi Outsourcingu audytu wewnętrznego. 

W zależności od wielkości Organizacji oraz złożoności realizowanych procesów, audyty mogą zostać w przeprowadzone w postaci jednego spotkania audytowego lub grupy audytów w ciągu roku. Audyty realizowane są zawsze, przez doświadczonych i certyfikowanych Audytorów Wiodących. 

wdrożenie systemów zarządzania Kraków

Outsourcing
Audytów Dostawcy

Chętnie wesprzemy Państwa w działaniach, ukierunkowanych na budowanie trwałych oraz dobrych relacji w z Dostawcami, poprzez m.in. realizację usługi Audytu Dostawcy. 

Usługę Audytu Dostawcy, projektujemy na podstawie Państwa wymagań, które mogą mieć źródło w np. wymaganiach normy, zapisach umowy z Klientem lub wymaganiach potencjalnego Klienta względem całego łańcucha dostaw. Usługa może być całkowicie lub tylko częściowo, powierzona Audytorom Wiodącym BBQuality.

Dwie kobiety przeprowadzają inspekcję zakładu produkcyjnego

skuteczne systemy zarządzania firmą kraków

Skuteczne systemy

Zapewnimy Państwu skuteczne zarządzanie firmą dzięki naszym zaawansowanym systemom zarządzania. Nasze rozwiązania umożliwiają optymalizację procesów, zwiększenie efektywności i poprawę jakości. To nie tylko to monitorowanie i kontrolowanie działania zespołu, ale również możliwość osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Zaufacie nam Państwo a razem osiągniemy sukces w zarządzaniu Państwa biznesem.