Skuteczność Audytu Zerowego w Działaniu

Audyt zerowy
– wymagania norm

Jeśli chcieliby Państwo ocenić aktualny stan swojej Organizacji, pod kątem spełnienia wymagań normy, której wdrożenie znajduje się w naszej ofercie, zapraszamy do skorzystania z usługi Audytu Zerowego. Ten rodzaj audytu zewnętrznego, polecamy przede wszystkim firmom, które

Audyt zerowy – wymagania norm

Cel i Zakres Audytu Zerowego

Rola
Audytu Zerowego

  • wdrożyły system zarządzania wewnętrznymi zasobami, ale nie mają 100% pewności czy ich System spełnia wymagania danej normy,

  • stoją przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania w swojej strukturze,

  • chciałyby ocenić poziom gotowości Organizacji, do certyfikacji zewnętrznej.

Audyt Zerowy prowadzony jest przez certyfikowanego Audytora Wiodącego. Po spotkaniu sporządzany i przekazywany jest raport, zawierający ocenę stopnia spełnienia wymagań danej normy, zidentyfikowane braki oraz potencjały do doskonalenia.

Uśmiechnięta kobieta trzyma tablet