ZARZĄDZANIE PROCESOWE KRAKÓW

Projektowanie
i modelowanie procesów

Wiemy już, czym jest zarządzanie procesowe i jak bardzo jest istotne dla efektywnego zarządzania Organizacją. Jak zatem sprawić, aby procesy w Organizacji żyły i odpowiadały na aktualne potrzeby Firmy, pracowników a przede wszystkim Klientów? 

Otóż sama analiza stanu Organizacji pod kątem luk biznesowo-produkcyjnych, nie wystarczy. Ważnym elementem jest ciąg dalszy, jaki nastąpi po wykonaniu analizy – czyli opracowanie i wdrożenie działań w kierunku identyfikacji i standaryzacji procesów, a także stworzenie siatki wzajemnych powiązań pomiędzy procesami oraz odpowiedniej dokumentacji wykonawczej.

Projektowanie i modelowanie procesów

ZARZĄDZANIE PROCESOWE KRAKÓW

Jak wygląda
ta usługa?

Projektowane i modelowanie procesów, może być kontynuacją wcześniej opracowanego Raportu dla wykonanego Audytu luk biznesowo-produkcyjnych, gdzie zidentyfikowano zagrożenia i słabe strony procesów, a także szanse na samodoskonalenie Organizacji i osiągnięcie korzyści biznesowych.

W przypadku Organizacji posiadających świadomość procesową, nawet na podstawowym poziomie, usługa może zostać zrealizowana bez wcześniej przeprowadzonego audytu. Należy jednak wskazać podstawowe procesy oraz osoby, które są odpowiedzialne za ich realizację.

Usługi powiązane:

Zadowolony mężczyzna pracuje ze wspópracownikami
Dwójka pracowników omawia projekt w biurze

ZARZĄDZANIE PROCESOWE KRAKÓW

Etap I

Projektowanie procesów

Czyli ustalenie standardu ram procesu (jego zakresu) w odniesieniu do potrzeb Organizacji, na przykładzie jednego procesu oraz powielenie tego standardu, podczas pracy z kolejnymi procesami. 

W tym etapie, stworzony zostaje dokument podstawowy – określający dane charakterystyczne procesu, m.in: cel, dane wejściowe i wyjściowe, Właściciel, wskaźniki KPI, działy uczestniczące w jego realizacji, skrócony przebieg procesu oraz dokumenty wspierające jego realizację. Opracowana dokumentacja, jest wizualizacją procesu, którą można wykorzystywać do celów szkoleniowych. 

Jest także świetnym narzędziem do dalszego rozwijania procesu, wprowadzania zmian oraz zarządzania ryzykiem w procesie, a także stanowi podstawę dla dokumentacji wykonawczej (procedury, instrukcje).

ZARZĄDZANIE PROCESOWE KRAKÓW

Etap II

Modelowanie procesów

Na podstawie opracowanej w etapie pierwszym dokumentacji, przygotowujemy formę graficzną procesu, w programie do modelowania procesów z uwzględnieniem zasad modelowania procesów w notacji BPMN 2.0. 

Szata graficzna procesu jest przejrzysta oraz dopasowana do szaty kolorystycznej Klienta. Wykonana przez nas wizualizacja uwzględnia wszystkie etapy procesu, łącznie z elementami procesów wspierających np. produkcja powiązana z zakupami. Opracowana grafika, daje bardzo szerokie spojrzenie na realizowany proces – jest mocno szczegółowa. 

Bardzo dobrze sprawdzi się przy szkoleniach wewnątrz działowych, umożliwiając tym samym szybkie wprowadzenie nowego pracownika do procesu, a także przy identyfikacji i planowaniu wprowadzania dalszych usprawnień biznesowych, wyrobów i usług.

ZARZĄDZANIE PROCESOWE KRAKÓW

Etap III

Stworzenie mapy procesów Organizacji

Etap ten obejmuje graficzne opracowanie siatki procesów w Organizacji przy jednoczesnym przedstawieniu, wzajemnych powiązań pomiędzy nimi.

Etap IV

Opracowanie dokumentacji wykonawczej
dla procesów

Na Państwa życzenie, przygotowujemy dokumentację wykonawczą (procedury, instrukcje, formularze) dla procesów, przy uwzględnieniu rozwiązań informatycznych wdrożonych w Organizacji lub uczestniczymy w opracowaniu dokumentacji przez Państwa pracowników, jako konsultanci.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług BBQuality, w zakresie zarządzania procesowego.

Usługi powiązane:

Pracownik analizuje dokumenty