Skuteczne Narzędzia dla Zrównoważonego Rozwoju

Szkolenie: Pełnomocnik oraz
Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 jest międzynarodowym standardem dotyczącym Systemu Zarządzania Środowiskowego. System ma na celu pomóc Organizacjom w identyfikacji, zarządzaniu i minimalizacji negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne (np. poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń).

Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny ISO 14001:2015

Szkolenie Ekspertów

Jaki jest
cel szkolenia?

Uzyskanie wiedzy z zakresu pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, w zakresie normy ISO 14001:2015 oraz normy ISO 19011:2018. Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców.

Młody biznesmen analizuje dokumentację
Pracownicy rozmawiają przy biurku

Zapewnij Jakość w Twojej Organizacji

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • wymaganiach normy ISO 14001:2015 w odniesieniu do firm produkcyjnych i usługowych,
 • wyzwaniach związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem (na podstawie omówienia przykładowego zakresu obowiązków),
 • wymaganiach normy ISO 19011:2018, określającej wytyczne w zakresie audytowania Systemów Zarządzania,
 • obowiązkach i kompetencjach Audytora Wewnętrznego, Audytora Wiodącego oraz Audytora Dostawcy,
 • kwestiach związanych z budowaniem zespołu audytorskiego oraz awansu poziomego; oceny audytorskiej i rozliczania pracy audytorów,
 • technikach prowadzenia audytu i sposobach efektywnej komunikacji audytowej, a także reagowaniu w trudnych sytuacjach,
 • najczęściej popełnianych błędach audytorskich,
 • środowiskowych inicjatywach CSR, wpływających na rozwijanie procesów Organizacji,
 • zarządzaniu prawnymi wymaganiami środowiskowymi.

zobacz też:

Doskonalenie Zarządzania Środowiskowego

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania środowiskowego (bez względu na posiadane doświadczenie oraz dotychczas poznane branże),
 • kadrze kierowniczej małych i dużych przedsiębiorstw,
 • osobom, które pełnią lub będą pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • Specjalistom ds. Ochrony Środowiska,
 • audytorom praktykom, chcącym podnieść swoje kompetencje,
 • firmom i ich pracownikom, stojącym przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania ISO 14001:2015,
 • osobom zainteresowanym zarządzaniem procesowym.

zarządzanie procesami kraków

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 2 dni
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerem szkolenia jest doświadczony praktyk z obszaru zarządzania jakością i zarządzania procesowego
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Dwójka pracowników analizuje dane statystyczne
kobieta pisze na klawiaturze

Zapewnij Jakość w Twojej Organizacji

Szkolenie
zarządzania jakością

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie z zakresu zarządzania środowiskiem, np. Wymagania Normy ISO 14001:2015 lub uzyskanie tylko uprawnień Audytora Wewnętrznego ISO 14001:2015, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia. Prowadzimy również szkolenia łączone, np. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ISO 9001, ISO 14001) lub Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP (ISO 9001, ISO 45001).