Zarządzanie Dokumentacją Systemową

Szkolenie:
Rozwiązywanie problemów –
w Systemach Zarządzania

Współczesne organizacje stawiają przed sobą wyzwania, które wymagają efektywnych strategii rozwiązywania problemów w ramach Systemów Zarządzania. 

Nasze szkolenie skupia się na dostarczeniu praktycznych umiejętności i narzędzi, które pozwolą uczestnikom skutecznie identyfikować, analizować i eliminować problemy występujące w ich systemach zarządzania.

Rozwiązywanie problemów w Systemach Zarządzania

Doskonalenie Ciągłe w Zarządzaniu Procesowym

Jaki jest
cel szkolenia?

Zapoznanie uczestników szkolenia, z kluczowymi metodami i narzędziami rozwiązywania problemów (Problem Solving), w kontekście Systemów Zarządzania, umożliwiających ich skuteczne zarządzanie poprzez: identyfikowanie, analizowanie i eliminowanie.

Kobiety pracują w biurze
Zadowolona kobieta pisze na laptopie

Wskaźniki Wydajności Procesowej

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • definicji problemu oraz zagadnieniu Problem Solving, w kontekście zarządzania jakością,
 • roli rozwiązywania problemów w doskonaleniu Systemów Zarządzania,
 • znaczeniu skutecznego zarządzania problemami, dla osiągnięcia celów organizacyjnych,
 • identyfikacji problemu – technikach identyfikacji problemu i jego poprawnego opisu,
 • rodzajach problemów występujących w Systemach Zarządzania: jakościowych, procesowych, środowiskowych itp.
 • technikach analizy problemu: Metoda 5Why, Diagram Ishikawy, Diagram Pareto, Raport 8D, Raport A3,
  – sposobach tworzenia planu naprawczego, wdrażania i rozliczania akcji naprawczych.

zobacz też:

Doskonałość w Audytach Wewnętrznych

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim osobom, chcącym zdobyć wiedzę i umiejętności, które związane są z rozwiązywaniem problemów różnego rodzaju, występującym w przedsiębiorstwach,
 • kadrze kierowniczej każdego szczebla zarządzania,
 • pracownikom odpowiedzialnym za wdrożenie oraz utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania, w przedsiębiorstwie (Pełnomocnikom ds. Jakości, Specjalistom ds. Systemów Zarządzania, Specjalistom ds. Jakości, Inżynierom Jakości, Audytorom Wewnętrznym).

Kluczowe Kwestie i Wytyczne

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 1 dzień
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerami szkolenia są doświadczeni praktycy, z obszaru zarządzania jakością, zarządzania procesowego oraz Problem Solving
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Pracownik odbija pieczątkę na dokumencie
Pracownik przegląda pliki dokumentów

Doskonalenie Systemu Jakości

Szkolenie
zarządzania jakością

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie, z zakresu rozwiązywania problemów, np. Podstawy Lean Manufacturing, Narzędzia jakości, prosimy o kontakt. Z przyjemnością opracujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia.