Monitorowanie i Zarządzanie Wydajnością

Outsourcing
audytów wewnętrznych

Jeśli nie posiadają Państwo wśród swoich pracowników, powołanych oraz przeszkolonych audytorów wewnętrznych, zapraszamy do skorzystania z usługi Outsourcingu audytu wewnętrznego. 

Outsourcing Audytów wewnętrznych

Monitorowanie i Zarządzanie Wydajnością

Kluczowe
Kryteria

W zależności od wielkości Organizacji oraz złożoności realizowanych procesów, audyty mogą zostać w przeprowadzone w postaci jednego spotkania audytowego lub grupy audytów w ciągu roku. Audyty realizowane są zawsze, przez doświadczonych i certyfikowanych Audytorów Wiodących. 

Oferujemy wykonanie m.in. audytów systemu, procesu oraz produktu. W swoich działaniach nie skupiamy się wyłącznie na identyfikacji niezgodności. Audyt wewnętrzny, traktujemy przede wszystkim jako narzędzie do doskonalenia procesów Organizacji, z którą współpracujemy.

dwoje pracowników omawia pracę