Optymalizacja Procesów Biznesowych

Szkolenie:
Zarządzanie procesowe

Naszym głównym celem jest przekazanie umiejętności analizy, optymalizacji i doskonalenia procesów. 

W programie skupimy się na mapowaniu procesów, projektowaniu zgodnym z celami organizacji, pomiarze wydajności, zarządzaniu zmianą, analizie ryzyka oraz skutecznych strategiach ciągłego doskonalenia.

Zarządzanie procesowe

Doskonalenie Ciągłe w Zarządzaniu Procesowym

Jaki jest
cel szkolenia?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami zarządzania procesami biznesowymi i produkcyjnymi, a także przekazanie wiedzy, z zakresu projektowania procesów różnego rodzaju.

Zadowolona kobieta siedzi przy biurku
Skupiona kobieta pracuje przy komputerze

Wskaźniki Wydajności Procesowej

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • przedstawieniu podstawowych pojęć i zasad zarządzania procesowego,
 • wyjaśnieniu wpływu odpowiednio zdefiniowanych i zarządzanych procesów, na efektywność funkcjonowania organizacji,
 • technikach oraz nauce mapowania procesów, które pomogą Państwu w zrozumieniu i wizualizacji poszczególnych etapów procesów oraz przedstawienia ich powiązań i zależności,
 • projektowaniu mapy procesów, zgodnie z najlepszymi praktykami, uwzględniając przy tym cele organizacji i oczekiwania klientów,
 • sposobami mierzenia i monitorowania wydajności procesów,
 • zarządzaniu zmianą oraz analizą ryzyka w procesach biznesowych i produkcyjnych,
 • sposobach ciągłego doskonalenia, wpływających na poprawę procesów i osiągnięcie doskonałości operacyjnej,
 • sposobach automatyzacji procesów różnego rodzaju, które mogą wpłynąć na poprawę efektywności i wydajności przedsiębiorstwa.

 

zobacz też:

Doskonalenie Systemu Jakości w Branży Kolejowej

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim osobom, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane z analizą, projektowaniem, optymalizacją i doskonaleniem procesów w organizacji.
 • kadrze kierowniczej każdego szczebla zarządzania,
 • pracownikom odpowiedzialnym za wdrożenie oraz utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • pracownikom działów operacyjnych, analitykom, zespołom ds. doskonalenia procesów.

Kluczowe Kwestie i Wytyczne

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 1 dzień
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerami szkolenia są doświadczeni praktycy, z obszaru zarządzania jakością i zarządzania procesowego
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Pracownicy analizują dokumenty