Kluczowe Elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Szkolenie:
Wymagania ISO 22000:2018 –
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Norma ISO 22000:2018, stanowi międzynarodowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jest to System Zarządzania oparty na zasadach HACCP (Analizie Zagrożeń i Krytycznych Punktach Kontrolnych).

Wymagania ISO 22000:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Procedury i Wytyczne dla Skutecznego Zarządzania

Jaki jest
cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapewnienie, że uczestnicy zdobędą zrozumienie wymagań ISO 22000:2018 oraz będą w stanie wdrożyć, utrzymać i doskonalić System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, w swojej Organizacji.

Pracownik w białym uniformie sprawdza dokumentację w zakładzie produkcyjnym
Kobieta w biurze uśmiecha się

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • wymaganiach i układzie normy ISO 22000:2018,
 • 7 zasadach HACCP w odniesieniu do wymagań normy,
 • roli i zadaniach, jaką pełni w organizacji przewodniczący zespołu HACCP, według ISO 22000:2018,
 • aktualnych wymaganiach prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE,
 • wyzwaniach związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania ISO 22000:2018,
 • przedstawieniu powiązań i różnic pomiędzy 22000:2018, a normą ISO 9001:2015.

zobacz też:

Planowanie Bezpieczeństwa Żywności

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa żywności (bez względu na posiadane doświadczenie oraz dotychczas poznane branże),
 • kadrze kierowniczej małych i dużych przedsiębiorstw,
 • szefom zespołu HACCP,
 • osobom, które pełnią lub będą pełnić funkcję Pełnomocnika ds. ISO 22000:2018,
 • firmom i ich pracownikom, stojącym przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania, opartego na wymaganiach normy ISO 22000:2018.

Planowanie Bezpieczeństwa Żywności

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 1 dzień
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerami szkolenia są doświadczeni praktycy, z obszaru zarządzania jakością w sektorze wojskowym
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Pracownik przegląda pliki dokumentów
Kobieta czyta dokumenty

Kluczowe Umiejętności

Planowanie
Bezpieczeństwa Żywności

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, np. Pełnomocnik i audytor wewnętrzny ISO 22000:2018, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia.