Bezpieczeństwo Produkcji w Twoich Rękach

ZKP
– System Zakładowej Kontroli Produkcji

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), to system mający na celu zapewnienie jednolitej, znormalizowanej i poprawnej metody kontrolowania produkcji w zakładach produkcyjnych. Opiera się o wymagania normy ISO 9001:2015.

ZKP – System Zakładowej Kontroli Produkcji

Bezpieczeństwo Produkcji w Twoich Rękach

ZKP
– System Zakładowej Kontroli Produkcji

ZKP skupia się na monitorowaniu i ocenie procesów produkcyjnych wewnątrz zakładu. Ma na celu zapewnienie zgodności wykonanych wyrobów z ustalonymi standardami jakości oraz spełnienie wymagań Klientów. Należy pamiętać, że dla producentów lub wytwórców wyrobów budowlanych, wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji jest obligatoryjne.

Jeśli Twój zakład produkcyjny jeszcze nie posiada systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, warto rozważyć jego wdrożenie. Zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy z BBQuality.

zobacz też:

ZKP – System Zakładowej Kontroli Produkcji