standardy ISO

Wdrażanie
systemów zarządzania

Nasze rozwiązania pozwalają skutecznie monitorować i optymalizować procesy w Państwa firmie. Niezależnie od branży, wdrożone przez nas Systemy Zarządzania, zapewniają skuteczne zarządzanie, usprawniają komunikację oraz umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji.

Wdrożenia Systemów Zarządzania
Pliki dokumentacji

wdrożenie systemów zarządzania kraków

Jak
działamy?

Na początku w jasny i zrozumiały sposób, przedstawimy zalety wdrożenia Systemu Zarządzania odniesieniu do Państwa firmy oraz plan na to, aby System stał się podstawowym narzędziem do zarządzania przedsiębiorstwem, optymalizacji i rozwijania posiadanych procesów, a nie był przeszkadzającym w codziennych obowiązkach, zbędnym tworem dokumentacyjnym.

Przygotowana przez nas dokumentacja Systemu Zarządzania, jest zawsze:

  • wsparciem dla celów biznesowych Organizacji,
  • zrozumiała dla pracowników,
  • łatwa w aktualizacji i publikacji,
  • wspierająca codziennie realizowane obowiązki pracownicze,
  • dostosowana do wymagań (normy, prawnych, Klienta) ale i potrzeb Organizacji,
  • optymalna (preferujemy rozwiązania elektroniczne – dbamy o środowisko naturalne),
  • pierwszym krokiem, do uzyskania pozytywnej decyzji certyfikacyjnej.

wdrożenie systemów zarządzania kraków

Jak wygląda
początek współpracy?

Każde wdrożenie systemu zarządzania, poprzedzone jest realizacją tzw. Audytu zerowego na zgodność z wymaganiami, interesującej Państwa normy. 

Informacje otrzymane w wyniku przeprowadzonego przeglądu, stanowią element kalkulacji oraz analizy ryzyka, dla finalnie przedstawionej Państwu propozycji wdrożeniowej. 

Wynik spotkania przedstawiony w raporcie, pozwala realnie oszacować koszty całego projektu wdrożeniowego, jeszcze przed jego rozpoczęciem, co jest korzyścią dla obu stron: pozwala uniknąć rozczarowania w trakcie implementacji normy, pod kątem wystąpienia konieczności zastosowania rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych – wiążących się z dodatkowymi kosztami, lub też w drugą stronę – pozwala wyłonić te elementy działalności Organizacji, które spełniają wymagania normy lub dostosowanie ich do wymagań, nie niesie ze sobą dużych nakładów z zasobach.

Hala produkcyjna

wybór jednostki certyfikacyjnej

Nasza pomoc

Pomagamy w wyborze jednostki certyfikacyjnej, dopasowanej do Państwa oczekiwań, pozyskaniem ofert certyfikacyjnych oraz ich negocjacją.  W dbałości o Państwa interesy, uczestniczymy podczas audytu jednostki certyfikacyjnej oraz pomagamy przy wdrożeniu działań naprawczych po audycie, jeśli wystąpi taka konieczność.

Pracownik na hali produkcyjnej

zarządzanie procesami kraków

Czego Państwu
nie zaproponujemy?

Nie oferujemy gotowych, uniwersalnych rozwiązań, które sprawdzą się w każdej Organizacji. Dotychczasowa współpraca biznesowa, potwierdza naszą hipotezę – takie rozwiązania nie istnieją. Każda Organizacja rozwija się swoim tempie oraz funkcjonuje w różnym otoczeniu biznesowym, charakteryzującym się innymi zmiennymi. Stąd wdrożony System Zarządzania, musi być zawsze ściśle dostosowany, do jej biznesowego środowiska.

Aby zapewnić kompleksowość prowadzonego wdrożenia, oferujemy Państwu realizację szkoleń zamkniętych z zakresu wymagań danej normy oraz szkolenia dla audytorów wewnętrznych, a także szkolenia skupiające się na rozwoju umiejętności zastosowania narzędzi wspierających i rozwijających systemy zarządzania i Państwa biznes. Więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

zobacz też: