Doskonałość w Zarządzaniu Jakością Lotniczą

Szkolenie: Pełnomocnik oraz
Audytor wewnętrzny AS 9100

AS 9100 jest międzynarodowym standardem zarządzania jakością opracowanym specjalnie dla sektora lotniczego, obronnego i kosmicznego. Kompleksowy system zarządzania jakością, zbudowany w oparciu o wymagania AS 9100, ma na celu zapewnienie wysokiej jakości wyrobów, usług i procesów w tych wymagających dziedzinach.

Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny AS 9100

Aspekty Zarządzania Jakością Lotniczą

Jaki jest
cel szkolenia?

Uzyskanie wiedzy z zakresu pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością AS 9100 oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, w zakresie normy AS 9100 oraz normy ISO 19011:2018.

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców.

Młody człowiek przy terminalu na lotnisku
Obsługa lotniska sprawdza dokumenty

Szkolenie Ekspertów ds. Zarządzania Jakością w Branży Lotniczej

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • wymaganiach normy AS 9100 (EN9100:2018) w odniesieniu całego łańcucha dostaw w obszarze lotniczym,
 • wyzwaniach związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością AS 9100 (na podstawie omówienia przykładowego zakresu obowiązków),
 • wymaganiach normy ISO 19011:2018, określającej wytyczne w zakresie audytowania Systemów Zarządzania,
 • obowiązkach i kompetencjach Audytora Wewnętrznego, Audytora Wiodącego oraz Audytora Dostawcy,
 • kwestiach związanych z budowaniem zespołu audytorskiego oraz awansu poziomego; oceny audytorskiej i rozliczania pracy audytorów,
 • technikach prowadzenia audytu i sposobach efektywnej komunikacji audytowej, a także reagowaniu w trudnych sytuacjach,
 • najczęściej popełnianych błędach audytorskich.

zobacz też:

dla Pełnomocników i Audytorów Wewnętrznych

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania jakością w branży lotniczej (bez względu na posiadane doświadczenie oraz dotychczas poznane branże),
 • kadrze kierowniczej małych i dużych przedsiębiorstw,
 • osobom, które pełnią lub będą pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością AS 9100,
 • audytorom praktykom, chcącym podnieść swoje kompetencje,
 • firmom i ich pracownikom, stojącym przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością AS 9100,
 • osobom zainteresowanym zarządzaniem procesowym oraz zarządzaniem ryzykiem.

Kluczowe Umiejętności w Zapewnianiu Bezpieczeństwa w Lotnictwie

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 2 dni
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta (nie jest to wymaganiem) lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerem szkolenia jest doświadczony praktyk z obszaru zarządzania jakością w sektorze lotniczym
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Pracownik odbija pieczątkę na dokumencie
Pracownik przegląda pliki dokumentów

Kluczowe Umiejętności

Szkolenie Zarządzania Jakością
w Branży Lotniczej

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie z zakresu zarządzania jakością w lotnictwie, np. Wymagania Normy AS 9100 lub uzyskanie wyłącznie uprawnień Audytora Wewnętrznego AS 9100, prosimy o kontakt. Z przyjemnością opracujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia.