Ochrona Informacji dla Bezpieczeństwa Biznesowego

ISO 27001:2023
– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001:2023 to międzynarodowy standard dotyczący bezpieczeństwa informacji. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pomaga Organizacjom w identyfikowaniu, analizowaniu i minimalizowaniu ryzyka związanego z utratą lub naruszeniem poufności, integralności i dostępności informacji. Zakres normy obejmuje ludzi, procesy oraz wykorzystywane w przedsiębiorstwie technologie.

ISO 27001:2023 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Ochrona Informacji dla Bezpieczeństwa Biznesowego

ISO 27001:2023
– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jeśli z sukcesem wdrożyłeś w swojej Organizacji wymagania Rozporządzenia RODO (2016/679), część wymagań określonych w ISO 27001:2023, masz już spełnione i możesz przystąpić do dalszych działań związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jednak, jeśli wdrożone polityki i procedury Ochrony Danych Osobowych, nie są zadowalające lub zrozumiałe – pomożemy Ci je dostosować do wymagań prawnych, a także stworzymy przestrzeń, która sprawi, że wypełnianie postanowień Rozporządzenia w twojej Organizacji, nie będzie kłopotliwe, jednocześnie dając solidne ramy do wdrożenia normy ISO 27001:2023.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o ISO 27001:2023 i o tym, jak możemy pomóc w zabezpieczeniu Twojej Organizacji przed utratą danych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.

zobacz też:

Dwójka pracowników analizuje dokumentacje