Korzyści Związane z Outsourcingiem Audytu Dostawcy

Outsourcing
audytów dostawcy

Chętnie wesprzemy Państwa w działaniach, ukierunkowanych na budowanie trwałych oraz dobrych relacji w z Dostawcami, poprzez m.in. realizację usługi Audytu Dostawcy. 

Outsourcing Audytu Dostawcy

Korzyści Związane z Outsourcingiem Audytu Dostawcy

Monitorowanie
i Zarządzanie Wydajnością

Usługę Audytu Dostawcy, projektujemy na podstawie Państwa wymagań, które mogą mieć źródło w np. wymaganiach normy, zapisach umowy z Klientem lub wymaganiach potencjalnego Klienta względem całego łańcucha dostaw. 

Usługa może być całkowicie lub tylko częściowo, powierzona Audytorom Wiodącym BBQuality.

Dwie kobiety przeprowadzają inspekcję zakładu produkcyjnego