Zarządzanie Środowiskiem dla Sukcesu Firmy

ISO 14001:2015
– System Zarządzania Środowiskiem

ISO 14001:2015 jest międzynarodowym standardem dotyczącym Systemu Zarządzania Środowiskowego. System ma na celu pomóc Organizacjom w identyfikacji, zarządzaniu i minimalizacji negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne (np. poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń).

ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskiem

Zarządzanie Środowiskiem dla Sukcesu Firmy

ISO 14001:2015
– System Zarządzania Środowiskiem

Standard opiera się na zarządzaniu procesowym oraz idei ciągłego doskonalenia, który jest podstawą normy ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością. Każda Firma, która decyduje się na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, poświadcza swoimi działaniami, spełnienie środowiskowych wymagań prawnych, a także staje się Firmą wyróżniającą się na tle innych, prośrodowiskowym i odpowiedzialnym podejściem do swojego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także dbałością o zrównoważony rozwój.

Jeśli chcesz wykazać, że dbałość o środowiskiem nie jest tylko modnym dodatkiem dla działań Twojego biznesu, a przeciwnie – naturalnym podejściem do zarządzania Organizacją, wdrożenie tego standardu jest dla Ciebie. Pomagamy także w utrzymaniu oraz rozwijaniu już wdrożonego Systemu. Zapraszamy do kontaktu.

zobacz też:

Zespół omawia projekt