Wsparcie Administracyjne dla Systemu Zarządzania Jakością

Wsparcie administracyjne
Systemów Zarządzania

Wsparcie administracyjne Systemów Zarządzania, jest usługą dedykowaną  Najwyższemu Kierownictwu Organizacji, a także Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania, w zakresie działań, które należy podejmować dla utrzymania oraz rozwoju wdrożonego Systemu Zarządzania.

Wsparcie administracyjne Systemów Zarządzania

zarządzanie procesami kraków

Rola Wsparcia
Administracyjnego

Zespół specjalistów BBQuality, wesprze Państwa w aktualizacji dotychczasowych procedur i instrukcji, opracuje dodatkową dokumentację Systemu Zarządzania oraz pomoże przygotować Państwa przedsiębiorstwo, do utrzymania certyfikatu – pozytywnego przejścia audytu nadzoru oraz audytu re-certyfikacyjnego.

Kobieta przegląda dokumentację