bezpieczeństwo informacji w motoryzacji

Szkolenie: Wymagania standardu TISAX (bezpieczeństwo informacji w motoryzacji)

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to standard bezpieczeństwa informacji, stworzony specjalnie dla branży motoryzacyjnej. Standard ten jest wynikiem potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji między producentami, dostawcami oraz wszystkimi podmiotami działającymi, w sektorze motoryzacyjnym.

Wymagania standardu TISAX (bezpieczeństwo informacji w motoryzacji)

bezpieczeństwo informacji w motoryzacji

Jaki jest
cel szkolenia?

Celem szkolenia TISAX jest przygotowanie uczestników do skutecznego wdrożenia i zarządzania standardem TISAX w organizacji. Szkolenie ma na celu zapewnienie, że uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do zapewnienia wymagań TISAX, co zwiększy poziom bezpieczeństwa informacji oraz zaufanie wśród partnerów biznesowych i klientów.

Szkolenie: Wymagania standardu TISAX (bezpieczeństwo informacji w motoryzacji)
grafika

bezpieczeństwo informacji w motoryzacji

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • podstawach standardu TISAX – zrozumieniu wymagań i specyfikacji TISAX oraz jego znaczenia w branży motoryzacyjnej.
 • analizie ryzyka i ocenie zgodności – metodach identyfikacji i ocenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz sposobach zarządzania zgodnością.
 • wdrożeniu polityk i procedur – praktycznych wskazówkach dotyczących tworzenia i wdrażania polityk oraz procedur zgodnych z TISAX.
 • przeprowadzaniu audytów – technikach  i narzędziach do przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych oraz przygotowaniu do audytów zewnętrznych.
 • szkoleniach i świadomości – strategiach podnoszenia świadomości wśród pracowników, dotyczących bezpieczeństwa informacji i wymagań TISAX.

bezpieczeństwo informacji w motoryzacji

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania bezpieczeństwem informacji w branży motoryzacyjnej (bez względu na posiadane doświadczenie oraz dotychczas poznane branże),
 • menedżerom ds. bezpieczeństwa informacji – osobom odpowiedzialnym za zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji,
 • audytorom wewnętrznym – specjalistom zajmujących się przeprowadzaniem audytów wewnętrznych i oceną zgodności z wymaganiami TISAX,
 • kierownikom projektów – osobom zarządzającymi projektami związanymi z wdrożeniem standardów bezpieczeństwa informacji,
 • pracownikom działów IT – specjalistom IT, którzy są odpowiedzialni za implementację i utrzymanie systemów zabezpieczających dane,
 • kierownikom działów jakości i pełnomocnikom ds. jakości – osobom zajmującym się zapewnieniem zgodności z normami i standardami jakości, w organizacji.

bezpieczeństwo informacji w motoryzacji

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 1 dzień
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerami szkolenia są doświadczeni praktycy, z obszaru zarządzania bezpieczeństwem informacji i jakością, w branży motoryzacyjnej
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

grafika
grafika

bezpieczeństwo informacji w motoryzacji

Szkolenie zarządzanie
bezpieczeństwem informacji w automotive

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie z zakresu zarządzania jakością w branży automotive, np. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością IATF 16949 lub Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością IATF 16949, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia.

Usługi powiązane:

Wdrożenia:

szkolenia: