Szkolenie Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego

Szkolenie: Pełnomocnik oraz
Audytor Wewnętrzny ISO 27001:2023

ISO 27001:2023 to międzynarodowy standard dotyczący bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pomaga Organizacjom w identyfikowaniu, analizowaniu i minimalizowaniu ryzyka związanego z utratą lub naruszeniem poufności, integralności i dostępności informacji.

Zakres normy obejmuje ludzi, procesy oraz wykorzystywane w przedsiębiorstwie technologie.

Pełnomocnik oraz Audytor Wewnętrzny ISO 27001:2023

Budowanie Odporności na Zagrożenia Cybernetyczne

Jaki jest
cel szkolenia?

Uzyskanie wiedzy z zakresu pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, w zakresie normy ISO 27001:2023 oraz normy ISO 19011:2018.

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców.

Dwójka pracowników analizuje dokumentacje
Uśmiechnięci ludzie pracują nad projektem

Praktyczne Aspekty Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • wymaganiach normy ISO 27001:2023 w odniesieniu do firm produkcyjnych i usługowych,
 • wyzwaniach związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji (na podstawie omówienia przykładowego zakresu obowiązków),
 • wymaganiach normy ISO 19011:2018, określającej wytyczne w zakresie audytowania Systemów Zarządzania,
 • obowiązkach i kompetencjach Audytora Wewnętrznego, Audytora Wiodącego oraz Audytora Dostawcy,
 • kwestiach związanych z budowaniem zespołu audytorskiego oraz awansu poziomego; oceny audytorskiej i rozliczania pracy audytorów,
 • technikach prowadzenia audytu i sposobach efektywnej komunikacji audytowej, a także reagowaniu w trudnych sytuacjach,
 • najczęściej popełnianych błędach audytorskich,
 • zarządzaniu prawnymi wymaganiami np. RODO.

zobacz też:

dla Pełnomocników i Audytorów Wewnętrznych

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwem i ochroną prywatności (bez względu na posiadane doświadczenie oraz dotychczas poznane branże),
 • kadrze kierowniczej małych i dużych przedsiębiorstw,
 • osobom, które pełnią lub będą pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji,
 • Inspektorom Ochrony Danych Osobowych (IODO),
 • audytorom praktykom, chcącym podnieść swoje kompetencje,
 • firmom i ich pracownikom, stojącym przed wyzwaniem wdrożenia Systemu Zarządzania ISO 27001:2023,
 • osobom zainteresowanym zarządzaniem procesowym.

Szkolenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 2 dni
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerem szkolenia jest doświadczony praktyk z obszaru zarządzania bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

 

Pracownicy analizują dokumenty
kobieta pisze na klawiaturze

Kluczowe Umiejętności

Szkolenie
zarządzania jakością

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, np. Wymagania Normy ISO 27001:2023 lub uzyskanie tylko uprawnień Audytora wewnętrznego ISO 27001:2023, prosimy o kontakt. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia. Prowadzimy również szkolenia łączone, np. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji (ISO 9001, ISO 27001) lub Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji (ISO 9001, ISO 27001).