lean manufacturing Kraków

Podstawowe narzędzia
Lean Manufacturing

Lean Manufacturing to filozofia zarządzania, która koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji procesów produkcyjnych oraz usługowych. Jej celem jest dostarczanie wyjątkowej wartości dla klienta poprzez eliminację operacji, które nie przynoszą wartości dodanej.

W ramach Lean Manufacturing, oferujemy Państwu wsparcie we wdrożeniu narzędzi, które wpływają na doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania lub też będą podstawą, do jego wdrożenia.

Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing

podstawowe narzędzia lean kraków

Standard 5S

Wdrożenie standardu 5S, może być kluczowym krokiem w zapewnieniu doskonałej organizacji, bezpieczeństwa oraz efektywności, w miejscu pracy. Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie, w procesie implementacji standardu 5S, pomagając Twojej firmie osiągnąć najwyższy poziom porządku i efektywności. Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Dzięki wsparciu BBQuality, we wdrożeniu standardu 5S, Twoja firma zyska solidne fundamenty do osiągnięcia doskonałej organizacji i efektywności. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć transformację swojej firmy i doświadczyć korzyści płynących z wdrożenia standardu 5S.

Dwie zadowolone kobiety pracują nad projektem
Zadowolona kobieta analizuje dokument

Narzędzia Lean w Działaniu

Korzyści płynące ze współpracy,
ze specjalistami BBQuality:

 • Skrócenie czasu wdrożenia standardu 5S – rozliczamy na bieżąco działania oraz nadajemy tempo projektowi wdrożeniowemu. Występujemy w roli Koordynatora 5S lub wsparcia Koordynatora 5S, w realizacji projektowych.
 • Dzięki weryfikacji zewnętrznej, jesteśmy w stanie zaobserwować więcej możliwości do optymalizacji i zmiany, niż wyłącznie pracownicy, którzy na co dzień wykonują te same, powtarzalne operacje.
 • Minimalizacja oporu związanego ze zmianą, wśród pracowników.
 • Maksymalne dostosowanie standardu 5S, do specyfiki branży.
 • Opracowanie i przekazanie dokumentacji wdrożeniowej.
 • Wsparcie w szkoleniach pracowników, w trakcie i po wdrożeniu standardu 5S.
 • Wsparcie w utrzymaniu i rozwijaniu standardu oraz implementacja wytycznych, do dokumentacji Systemu Zarządzania.

Zapraszamy do współpracy.

zobacz też:

Ciągłe Doskonalenie w Działaniu

Kaizen

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, konieczność ciągłego doskonalenia staje się kluczowym elementem sukcesu. Standard Kaizen, znany jako filozofia ciągłego doskonalenia, oferuje wyjątkowe narzędzia i podejście do efektywnego zarządzania zmianami. Nasza firma specjalizuje się, w dostarczaniu wsparcia we wdrożeniu standardu „stałych zmian”, pomagając Twojej firmie osiągnąć wyższy poziom efektywności i konkurencyjności, a także poprawiając zadowolenie pracowników. Jak może wyglądać nasza współpraca?

podstawowe narzędzia lean kraków

Kaizen

Rozpoczynamy od dokładnej analizy obecnych procesów oraz narzędzi w Twojej firmie, które mają związek, z doskonaleniem procesów w Organizacji.

Organizujemy szkolenia dedykowane dla Kierownictwa oraz pracowników na temat filozofii Kaizen, jej zasad i narzędzi. Zapewnimy praktyczne wskazówki, jak wdrożyć te metody, w codziennych zadaniach.

Pomagamy w budowaniu kultury organizacyjnej, która promuje ciągłe doskonalenie. To kluczowy element sukcesu wdrożenia Kaizen, który wpływa na zaangażowanie pracowników i gotowość do akceptacji zmian.

Opracowujemy spersonalizowany plan wdrożenia projektów Kaizen, dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Monitorujemy postępy i dostosowujemy strategię, w miarę potrzeb. Opracowujemy i wdrażamy niezbędną dokumentację. Integrujemy ją również, z posiadanym Systemem Zarządzania.

Tworzymy system monitorowania wyników, który umożliwia śledzenie skuteczności wprowadzonych zmian, poziom doskonalenia Organizacji, a także zadowolenia pracowników.

Zarządzanie zmianą i doskonalenie procesów, nie musi być trudne. Skorzystaj z naszego doświadczenia, we wdrożeniu standardu Kaizen, aby Twoja firma stała się liderem w ciągłym doskonaleniu.

Pracownicy w korytarzu biura
Zadowolony pracownik pisze na laptopie

Narzędzia Lean w Działaniu

Korzyści płynące ze współpracy,
ze specjalistami BBQuality oraz wdrożeniu Kaizen:

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej.
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników, do zgłaszania propozycji usprawnień.
 • Poprawa jakości produktów i usług.
 • Konkurencyjna przewaga na rynku.
 • Wyższa gotowość i odporność organizacyjna, na różnego rodzaju zmiany zewnętrzne.
 • Umocowanie systemu Kaizen, w Systemie Zarządzania oraz świadomości pracowników.

Zapraszamy do współpracy.

zobacz też: