Bezpieczeństwo Żywnościowe na Wysokim Poziomie

ISO 22000:2018
– System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Norma ISO 22000:2018, stanowi międzynarodowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jest to System Zarządzania oparty na zasadach HACCP (Analizie Zagrożeń i Krytycznych Punktach Kontrolnych).

ISO 22000:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Bezpieczeństwo Żywnościowe na Wysokim Poziomie

ISO 22000:2018
– System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Norma ISO 22000 określa wymagania dotyczące identyfikacji, oceny i kontrolowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw żywności, od produkcji do konsumpcji. Jej celem jest zapewnienie, że organizacje spożywcze działają zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności, minimalizując ryzyko wystąpienia zagrożeń zdrowotnych lub infekcji pokarmowych.

Standard ten jest szeroko stosowany w branży spożywczej na całym świecie i stanowi podstawę lub element wielu innych standardów i certyfikatów, dotyczących bezpieczeństwa żywności (np. IFS, BRC).

Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu lub utrzymaniu kultury bezpieczeństwa żywności w swojej Organizacji, chciałbyś wyznaczyć ramy proceduralne dla swojego Systemu Zarządzania lub też wdrożyć go od podstaw – zapraszamy do kontaktu.

zobacz też:

ISO 22000:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności