Optymalizacja Dokumentacji Systemowej

Szkolenie:
Metody doskonalenia
Systemów Zarządzania

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym nieustanne doskonalenie Systemów Zarządzania staje się kluczowym elementem osiągania doskonałości operacyjnej i skutecznego dostarczania wartości klientowi. 

Nasze szkolenie dedykowane jest pragnącym zgłębić różnorodne metody doskonalenia Systemów Zarządzania.

Metody doskonalenia Systemów Zarządzania

Doskonalenie Ciągłe w Zarządzaniu Procesowym

Jaki jest
cel szkolenia?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami, które dotyczą rozwijania i doskonalenia Systemów Zarządzana, w przedsiębiorstwach różnego rodzaju.

Dwie kobiety pracują razem
Uśmiechnięci ludzie pracują nad projektem

Wskaźniki Wydajności Procesowej

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • istotności zarządzania procesowego, w ujęciu doskonalenia Systemów Zarządzania,
 • wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing oraz narzędzi jakości, w ciągłym doskonaleniu organizacji,
 • zasadach budowania skutecznego systemu wskaźników KPI (systemu monitorowania procesów),
 • analizie ryzyka – narzędziu pozwalającym organizacjom identyfikować, oceniać i zarządzać różnymi rodzajami ryzyka, które mogą wpływać na ich działalność i przebieg realizowanych procesów,
 • wdrażaniu praktyk Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), która pomaga realizować cele społeczne, środowiskowe i etyczne, jednocześnie przynosząc korzyści biznesowe – budujące pozytywny wizerunek marki,
 • przedstawieniu korzyści wynikających z wykorzystania audytów wewnętrznych, jako narzędzia doskonalenia organizacji i procesów,
 • budowaniu umiejętności przywódczych i mobilizacyjnych, potrzebnych do skutecznego wdrażania zmian w organizacji.

zobacz też:

Doskonałość w Audytach Wewnętrznych

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim osobom, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane, z ciągłym doskonaleniem organizacji i jej procesów,
 • kadrze kierowniczej każdego szczebla zarządzania,
 • pracownikom odpowiedzialnym za wdrożenie oraz utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania, w przedsiębiorstwie (Pełnomocnikom ds. Jakości, Specjalistom ds. Systemów Zarządzania, Specjalistom ds. Jakości, Audytorom Wewnętrznym).

Kluczowe Kwestie i Wytyczne

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 1 dzień
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerami szkolenia są doświadczeni praktycy, z obszaru zarządzania jakością i zarządzania procesowego
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Pracownik przegląda pliki dokumentów
Dwójka pracowników analizuje dane statystyczne

Doskonalenie Systemu Jakości

Szkolenie
zarządzania jakością

Jeśli interesuje Państwa inne szkolenie, z zakresu metod doskonalenia Systemów Zarządzania, np. Podstawy Lean Manufacturing, Narzędzia jakości, CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, prosimy o kontakt. Z przyjemnością opracujemy dla Państwa inny rodzaj szkolenia.