PRINCE2

PRINCE2: od podstaw do certyfikacji

PRINCE2 szkolenie to doskonała okazja, aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania projektami. W tym kompleksowym przewodniku przyjrzymy się bliżej temu szkoleniu, począwszy od podstaw, aż po zdobycie certyfikacji. Dowiesz się, czym jest szkolenie PRINCE2, jakie są różnice między poziomami Foundation i Practitioner, jak wybrać odpowiednią formę szkolenia, jak przebiega egzamin oraz jak uzyskać międzynarodowy certyfikat.

Omówimy również praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE2 w zarządzaniu dostarczaniem produktów, zakresem projektu oraz etapami projektu. Porównamy PRINCE2 z innymi metodykami zarządzania projektami, takimi jak Agile Practitioner, aby pomóc Ci zdecydować, która metoda jest najlepsza dla Twoich potrzeb.

Przygotuj się na pełne informacji szkolenie PRINCE2, które pozwoli Ci zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami i osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie.

PRINCE2
PRINCE2

Czym jest szkolenie PRINCE2?

Szkolenie PRINCE2 to kurs, który ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z metodyką zarządzania projektami PRINCE2. Opis szkolenia PRINCE2 obejmuje naukę podstawowych zasad, procesów i tematów, które są niezbędne do efektywnego zarządzania projektami. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu obejmują zdobycie praktycznych umiejętności, które można zastosować w rzeczywistych projektach, a także możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu PRINCE2.

PRINCE2

Podstawowe informacje o szkoleniu PRINCE2

PRINCE2 Foundation to pierwszy z dwóch poziomów szkolenia PRINCE2, który wprowadza uczestników w podstawy metodyki. Akredytowane szkolenie PRINCE2 jest prowadzone przez autoryzowanych dostawców szkoleń, co gwarantuje wysoką jakość nauczania oraz zgodność z oficjalnymi wytycznymi. Program szkolenia PRINCE2 Foundation obejmuje naukę podstawowych zasad, procesów i tematów, które są niezbędne do efektywnego zarządzania projektami.

Zrozumienie metodyki PRINCE2

Zrozumienie metodyki PRINCE2 jest kluczowe dla efektywnego zarządzania projektami. Wiedza na temat PRINCE2 pozwala na lepsze planowanie, monitorowanie i kontrolowanie projektów, co przekłada się na większą efektywność i mniejsze ryzyko niepowodzenia. Wiedza PRINCE2 obejmuje zrozumienie podstawowych zasad, procesów i tematów, które są niezbędne do efektywnego zarządzania projektami, takich jak zarządzanie ryzykiem, kontrola jakości czy monitorowanie postępów.

PRINCE2 Foundation vs PRINCE2 Practitioner: różnice i podobieństwa

PRINCE2 Practitioner to drugi poziom certyfikacji PRINCE2, który jest przeznaczony dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności związane z metodyką PRINCE2. W porównaniu do poziomu Foundation, szkolenie PRINCE2 Practitioner koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metodyki w rzeczywistych projektach oraz na analizie i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem projektami. Warto również wspomnieć o PRINCE2 6th Edition, która wprowadza szereg zmian i ulepszeń w stosunku do poprzedniej wersji metodyki, takich jak większy nacisk na elastyczność i dostosowywanie PRINCE2 do potrzeb konkretnego projektu.

Formy szkoleń PRINCE2

W przypadku formy szkoleń PRINCE2, uczestnicy mają do wyboru zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia online PRINCE2. Każda z tych form ma swoje zalety, dlatego warto zastanowić się, która z nich będzie najlepsza dla naszych potrzeb.

Szkolenia stacjonarne vs szkolenia online PRINCE2

Kursy PRINCE2 oferowane są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Szkolenia stacjonarne pozwalają na bezpośredni kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami, co może ułatwić naukę i wymianę doświadczeń. Z kolei szkolenia online PRINCE2 dają większą elastyczność, umożliwiając uczestnikom naukę w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Warto również zwrócić uwagę na dostępność materiałów szkoleniowych oraz możliwość konsultacji z wykładowcą w przypadku wątpliwości.

Jak wybrać odpowiednią formę szkolenia PRINCE2?

Wybór odpowiedniej formy szkolenia zależy od indywidualnych preferencji oraz możliwości uczestnika. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na język szkolenia PRINCE2, gdyż niektóre kursy mogą być prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Warto również sprawdzić, czy dana forma szkolenia jest akredytowana przez odpowiednie instytucje, co gwarantuje wysoką jakość nauczania oraz zgodność z oficjalnymi wytycznymi.

Gwarancja terminu szkolenia PRINCE2: co to oznacza?

Gwarancja terminu szkolenia PRINCE2 oznacza, że organizator szkolenia zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w wyznaczonym terminie, niezależnie od liczby uczestników. Korzyści z gwarancji terminu obejmują pewność, że szkolenie odbędzie się zgodnie z planem, co pozwala uczestnikom lepiej zaplanować swój czas i zorganizować naukę. Warto zwrócić uwagę na taką gwarancję przy wyborze kursu, gdyż może to wpłynąć na komfort oraz efektywność nauki.

Organizacja szkolenia PRINCE2

Organizacja szkolenia PRINCE2 obejmuje kilka kluczowych aspektów, takich jak wybór odpowiedniej formy szkolenia, zapewnienie akredytowanych materiałów szkoleniowych oraz przygotowanie uczestników do egzaminu. W tej sekcji omówimy proces organizacji szkolenia oraz przedstawimy informacje, które mogą być przydatne dla uczestników szkolenia.

Jak wygląda typowy dzień na szkoleniu PRINCE2?

Na szkoleniu PRINCE2, uczestnik szkolenia może spodziewać się intensywnego programu, który obejmuje wykłady, dyskusje, ćwiczenia praktyczne oraz analizę przypadków. Typowy dzień na szkoleniu zaczyna się od krótkiego przeglądu materiału omówionego poprzedniego dnia, a następnie przechodzi do nowych tematów. Uczestnicy mają również okazję do zadawania pytań i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz wykładowcą.

Od uczestników szkolenia PRINCE2 oczekuje się aktywnego udziału w zajęciach, samodzielnej pracy z materiałami szkoleniowymi oraz przygotowania się do egzaminu. Warto również pamiętać, że szkolenie może być prowadzone w różnych językach, dlatego ważne jest, aby uczestnik znał język, w którym odbywa się szkolenie.

Akredytowane materiały szkoleniowe PRINCE2: co powinny zawierać?

Akredytowane materiały szkoleniowe PRINCE2 są kluczowym elementem każdego szkolenia, gdyż stanowią podstawę nauki i przygotowania do egzaminu. Materiały te powinny być zgodne z oficjalnymi wytycznymi oraz zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące metodyki PRINCE2. Wśród materiałów szkoleniowych PRINCE2 znajdziemy między innymi:

 • Podręcznik PRINCE2, zawierający teorię oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania metodyki;
 • Prezentacje i materiały multimedialne, ułatwiające zrozumienie zagadnień;
 • Ćwiczenia i zadania praktyczne, pozwalające na przećwiczenie zdobytej wiedzy;
 • Przykłady projektów oraz analiza przypadków, ilustrująca zastosowanie PRINCE2 w praktyce.

Warto zwrócić uwagę na to, czy materiały szkoleniowe są akredytowane przez odpowiednie instytucje, takie jak AXELOS czy PeopleCert. Akredytowane materiały szkoleniowe PRINCE2 gwarantują wysoką jakość oraz zgodność z oficjalnymi wytycznymi, co jest kluczowe dla skutecznego przygotowania się do egzaminu.

Egzamin po szkoleniu PRINCE2

Egzamin po szkoleniu PRINCE2 stanowi ważny element procesu zdobywania certyfikacji. W tej sekcji omówimy szczegóły dotyczące egzaminu, procesu zakończenia szkolenia egzaminem oraz porady dotyczące przygotowania do egzaminu online.

Zakończenie szkolenia egzaminem PRINCE2: co musisz wiedzieć?

Zakończenie szkolenia egzaminem PRINCE2 jest niezbędnym krokiem w celu uzyskania certyfikacji. Egzamin PRINCE2 sprawdza wiedzę uczestnika na temat metodyki oraz umiejętność jej praktycznego zastosowania. Aby zdać egzamin, uczestnik musi wykazać się znajomością zarówno teorii, jak i praktyki związanej z PRINCE2.

W przypadku egzaminu PRINCE2 Foundation, uczestnik musi odpowiedzieć na 60 pytań wielokrotnego wyboru w ciągu 60 minut. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 33 punkty (55%). Natomiast egzamin PRINCE2 Practitioner składa się z 68 pytań opartych na scenariuszu, a czas na jego rozwiązanie wynosi 150 minut. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 38 punktów (55%).

Ważne jest, aby uczestnik szkolenia PRINCE2 dobrze przygotował się do egzaminu, korzystając z materiałów szkoleniowych oraz ćwiczeń praktycznych. Warto również skorzystać z porad wykładowcy oraz innych uczestników szkolenia.

Egzamin online PRINCE2: jak się do niego przygotować?

W przypadku egzaminu online PRINCE2, uczestnik zdaje egzamin za pomocą specjalnej platformy internetowej. Aby dobrze przygotować się do egzaminu online, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Upewnij się, że masz dostęp do stabilnego łącza internetowego oraz odpowiedniego sprzętu komputerowego;
 • Przeczytaj dokładnie instrukcje dotyczące zdawania egzaminu online oraz sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania techniczne;
 • Przed egzaminem, przeprowadź próbne testy, aby oswoić się z formatem egzaminu oraz sprawdzić swoją wiedzę;
 • W trakcie egzaminu, skup się na zadaniach oraz staraj się efektywnie zarządzać swoim czasem.

Egzamin online PRINCE2 może być wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości uczestniczenia w egzaminie stacjonarnym. Ważne jest jednak, aby dobrze przygotować się do egzaminu oraz zapewnić odpowiednie warunki techniczne.

Cena egzaminu PRINCE2: czy warto inwestować?

Cena egzaminu PRINCE2 oraz cena szkolenia PRINCE2 mogą być różne w zależności od organizacji szkoleniowej, formy szkolenia oraz lokalizacji. Średnia cena egzaminu PRINCE2 Foundation wynosi około 1000-1500 PLN, natomiast egzaminu PRINCE2 Practitioner – około 1500-2000 PLN. Cena szkolenia PRINCE2 zwykle obejmuje również koszt egzaminu.

Warto zainwestować w certyfikację PRINCE2, gdyż może ona przyczynić się do rozwoju zawodowego oraz zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy. Posiadanie certyfikacji PRINCE2 świadczy o umiejętnościach zarządzania projektami oraz znajomości międzynarodowych standardów. Dlatego warto rozważyć inwestycję w szkolenie oraz egzamin PRINCE2.

Certyfikat PRINCE2

Certyfikat PRINCE2 to międzynarodowe potwierdzenie kompetencji w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2. Posiadanie tego certyfikatu może przyczynić się do rozwoju zawodowego, zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy oraz ułatwienia współpracy z międzynarodowymi partnerami. W tej sekcji omówimy proces zdobycia międzynarodowego certyfikatu PRINCE2 oraz porównamy certyfikaty PRINCE2 Foundation i Practitioner.

Zdanie egzaminu PRINCE2: jak uzyskać międzynarodowy certyfikat?

Aby uzyskać międzynarodowy certyfikat PRINCE2, należy zdać odpowiedni egzamin po ukończeniu szkolenia PRINCE2. Proces zdobycia certyfikatu obejmuje następujące kroki:

 1. Wybierz odpowiednią formę szkolenia PRINCE2 (stacjonarne lub online);
 2. Uczestnicz w szkoleniu, korzystając z akredytowanych materiałów szkoleniowych;
 3. Przygotuj się do egzaminu, korzystając z wiedzy zdobytej podczas szkolenia oraz dodatkowych materiałów;
 4. Zdaj egzamin PRINCE2 Foundation lub PRINCE2 Practitioner, uzyskując wymaganą liczbę punktów;
 5. Otrzymaj międzynarodowy certyfikat PRINCE2, potwierdzający Twoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2 może być kluczowe dla kariery zawodowej, zwłaszcza dla osób pracujących w międzynarodowych organizacjach lub zarządzających projektami o zasięgu globalnym.

Certyfikat PRINCE2 Foundation vs PRINCE2 Practitioner: który wybrać?

W ramach certyfikacji PRINCE2 można zdobyć dwa rodzaje certyfikatów: PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner. Oto porównanie tych dwóch certyfikatów:

Certyfikat Zakres wiedzy Egzamin Dla kogo? PRINCE2 Foundation Podstawowa wiedza na temat metodyki PRINCE2 oraz jej zastosowania w praktyce 60 pytań wielokrotnego wyboru, 60 minut, 33 punkty (55%) wymagane do zdania Osoby rozpoczynające swoją przygodę z zarządzaniem projektami lub chcące poznać metodykę PRINCE2 PRINCE2 Practitioner Zaawansowana wiedza na temat metodyki PRINCE2 oraz umiejętność jej praktycznego zastosowania 68 pytań opartych na scenariuszu, 150 minut, 38 punktów (55%) wymagane do zdania Osoby z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie PRINCE2

Wybór odpowiedniego certyfikatu zależy od indywidualnych potrzeb oraz doświadczenia zawodowego. Certyfikat PRINCE2 Foundation jest odpowiedni dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, natomiast certyfikat PRINCE2 Practitioner jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych menedżerów projektów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie metodyki PRINCE2.

PRINCE2 w praktyce

W tej sekcji omówimy praktyczne zastosowanie metodyki PRINCE2, skupiając się na 6 edycji opracowanej przez Axelos Limited. Przedstawimy, jak zarządzać dostarczaniem produktów, zarządzać zakresem projektu oraz jak przebiegają poszczególne etapy projektu w PRINCE2.

Zarządzanie dostarczaniem produktów w metodologii PRINCE2

Zarządzanie dostarczaniem produktów w PRINCE2 polega na planowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu procesów, które prowadzą do wytworzenia produktów projektu. W praktyce oznacza to definiowanie wymagań, ustalanie celów, identyfikowanie ryzyk oraz koordynowanie działań zespołu projektowego. Przykłady praktycznego zastosowania zarządzania dostarczaniem produktów w PRINCE2 obejmują:

 • Tworzenie harmonogramu projektu z uwzględnieniem terminów dostarczenia poszczególnych produktów;
 • Monitorowanie postępów prac i wprowadzanie korekt w razie potrzeby;
 • Współpraca z zespołem projektowym w celu zapewnienia jakości produktów i terminowego ich dostarczenia;
 • Regularne raportowanie wyników zarządzania dostarczaniem produktów do kierownictwa projektu.

Zarządzanie zakresem projektu z wykorzystaniem PRINCE2

W PRINCE2 zarządzanie zakresem projektu odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu celów projektu. Polega na określeniu granic projektu, identyfikacji wymagań oraz monitorowaniu i kontrolowaniu zmian w zakresie. Praktyczne przykłady zarządzania zakresem projektu w PRINCE2 to:

 • Definiowanie celów projektu oraz wymagań produktów;
 • Tworzenie struktury podziału pracy (WBS) w celu zorganizowania zadań projektowych;
 • Ustalanie kryteriów akceptacji produktów;
 • Wprowadzanie procedur zarządzania zmianami, które pozwolą na kontrolowanie modyfikacji zakresu projektu.

Etap projektu w PRINCE2: inicjowanie, przygotowanie, zamykanie

W PRINCE2 projekt dzieli się na etapy projektu, które obejmują inicjowanie projektu, przygotowanie projektu oraz zamykanie projektu. Każdy z etapów ma swoje cele, zadania i produkty. Przykłady praktyczne etapów projektu w PRINCE2 to:

 1. Inicjowanie projektu – opracowanie dokumentacji projektowej, takiej jak Project Brief, Business Case czy Project Initiation Documentation (PID);
 2. Przygotowanie projektu – planowanie działań, zasobów, czasu oraz budżetu, a także identyfikacja ryzyk i opracowanie strategii zarządzania ryzykiem;
 3. Zamykanie projektu – ocena osiągniętych celów, analiza lekcji wyniesionych z projektu, przekazanie produktów do użytkowników oraz zamknięcie projektu.

Stosowanie metodyki PRINCE2 w praktyce pozwala na skuteczne zarządzanie projektami, kontrolowanie zakresu oraz dostarczanie produktów zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy. Dzięki 6 edycji opracowanej przez Axelos Limited, PRINCE2 jest jeszcze bardziej elastyczne i dostosowane do współczesnych potrzeb zarządzania projektami.

PRINCE2 a inne metodyki zarządzania projektami

W dzisiejszym świecie zarządzania projektami istnieje wiele metodyk zarządzania projektami, które mają na celu ułatwienie i usprawnienie procesów związanych z realizacją projektów. Wśród nich PRINCE2 wyróżnia się jako jedna z najbardziej popularnych i uznanych metodyk na świecie. W tej sekcji porównamy PRINCE2 z innymi metodykami oraz omówimy znaczenie umiejętności zarządzania projektami dla skutecznego zarządzania projektami.

PRINCE2 vs Agile Practitioner: porównanie metodologii

PRINCE2 i Agile Practitioner to dwie różne metodyki zarządzania projektami, które mają swoje zalety i wady. PRINCE2 jest metodyką opartą na procesach, która skupia się na planowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu projektu, podczas gdy Agile Practitioner jest bardziej elastyczny i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb projektu.

Metodyka Zalety Wady PRINCE2

 • Struktura i jasność procesów;
 • Łatwość monitorowania i kontroli projektu;
 • Skupienie na celach biznesowych;
 • Uniwersalność i skalowalność.
 • Może być zbyt sztywny w niektórych przypadkach;
 • Wymaga dużej ilości dokumentacji;
 • Może być trudniejszy do wdrożenia w małych projektach.

Agile Practitioner

 • Elastyczność i adaptacja do zmian;
 • Skupienie na współpracy zespołu;
 • Szybkie dostarczanie wartości dla klienta;
 • Możliwość ciągłego doskonalenia procesów.
 • Brak jasnej struktury procesów;
 • Może być trudniejszy do zarządzania w dużych projektach;
 • Wymaga zaangażowania i odpowiedzialności zespołu.

Wybór odpowiedniej metodyki zarządzania projektami zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, jego wielkość, złożoność czy kultura organizacji. Ważne jest, aby zdobyć znajomość zarządzania projektami oraz umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami, takie jak zarządzanie strategiczne, komunikacja czy podejmowanie decyzji. Niezależnie od wybranej metodyki, kluczem do sukcesu jest elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków oraz ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektami.

PRINCE2
PRINCE2

FAQ

1. Czym jest szkolenie PRINCE2?

Szkolenie PRINCE2 to kurs przygotowujący do zarządzania projektami według metodyki PRINCE2. Uczestnicy uczą się podstawowych zasad, procesów i praktyk, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania projektami.

2. Jakie są różnice między poziomami Foundation i Practitioner w szkoleniu PRINCE2?

PRINCE2 Foundation wprowadza do podstaw metodyki, skupiając się na teorii. PRINCE2 Practitioner koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metodyki w rzeczywistych projektach, wymagając głębszej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów.

3. Jakie są dostępne formy szkolenia PRINCE2?

Można wybierać między szkoleniami stacjonarnymi i online. Szkolenia stacjonarne oferują bezpośredni kontakt z trenerem i innymi uczestnikami, natomiast szkolenia online zapewniają większą elastyczność i dostępność.

4. Na co zwrócić uwagę przy wyborze formy szkolenia PRINCE2?

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na akredytację szkolenia, język prowadzenia oraz dostępność materiałów szkoleniowych. Wybór powinien także zależeć od osobistych preferencji dotyczących stylu nauki.

5. Co to jest gwarancja terminu szkolenia PRINCE2?

Gwarancja terminu oznacza, że szkolenie odbędzie się w zaplanowanym czasie bez względu na liczbę uczestników. Daje to pewność uczestnictwa i pozwala lepiej planować swoje zaangażowanie.

6. Jak wygląda egzamin PRINCE2?

Egzamin PRINCE2 Foundation składa się z 60 pytań wielokrotnego wyboru, a egzamin Practitioner zawiera 68 pytań opartych na scenariuszach. Oba egzaminy wymagają zdobycia minimum 55% punktów do zaliczenia.

7. Jak przygotować się do egzaminu online PRINCE2?

Należy upewnić się, że posiada się stabilne połączenie internetowe i odpowiednie urządzenie do zdawania egzaminu. Ważne jest także przeprowadzenie próbnych testów i zapoznanie się z formatem egzaminu online.

8. Ile kosztuje egzamin PRINCE2?

Koszt egzaminu PRINCE2 Foundation waha się od 1000 do 1500 PLN, a egzaminu Practitioner od 1500 do 2000 PLN. Ceny mogą różnić się w zależności od dostawcy i lokalizacji.

9. Jakie korzyści niesie za sobą certyfikat PRINCE2?

Certyfikat PRINCE2 potwierdza umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania projektami, co zwiększa atrakcyjność na rynku pracy, otwiera drogę do lepszych ofert pracy i jest cenione w wielu branżach na całym świecie.

10. Jakie są kluczowe różnice między PRINCE2 a Agile Practitioner?

PRINCE2 jest bardziej strukturalne i procesowe, idealne dla projektów wymagających jasnych ram i kontroli. Agile Practitioner skupia się na elastyczności i adaptacji, co jest korzystne w projektach dynamicznych i wymagających szybkiej adaptacji do zmian.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po szkoleniu PRINCE2, omawiając jego podstawy, formy szkoleń, organizację, egzamin oraz certyfikację. Porównaliśmy również PRINCE2 z innymi metodykami zarządzania projektami, takimi jak Agile Practitioner. Wybór odpowiedniej metodyki zarządzania projektami zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, jego wielkość, złożoność czy kultura organizacji. Niezależnie od wybranej metodyki, kluczem do sukcesu jest elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków oraz ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektami.

Podczas wyboru szkolenia PRINCE2 warto zwrócić uwagę na formę szkolenia (stacjonarną czy online), gwarancję terminu oraz akredytowane materiały szkoleniowe. Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 wymaga zrozumienia metodyki, a zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2 Foundation lub PRINCE2 Practitioner.

W praktyce, PRINCE2 pozwala na skuteczne zarządzanie dostarczaniem produktów, zakresem projektu oraz etapami projektu, takimi jak inicjowanie, przygotowanie i zamykanie. Zdobywanie umiejętności zarządzania projektami, takich jak zarządzanie strategiczne, komunikacja czy podejmowanie decyzji, jest kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami, niezależnie od wybranej metodyki.

Zobacz także:

Rate this post

Podobne wpisy