Business Process Management: Czyli zarządzanie procesami biznesowymi

Business Process Management: Czyli zarządzanie procesami biznesowymi

Business Process Management (BPM) to kompleksowe podejście do analizowania, projektowania, monitorowania i optymalizacji procesów w organizacji. Celem BPM jest zwiększenie efektywności, redukcja kosztów oraz poprawa jakości usług i produktów. Współczesne firmy coraz częściej korzystają z tego podejścia, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zyskać przewagę konkurencyjną. W ramach zarządzania procesami biznesowymi, organizacje dążą do identyfikacji…