Audyt Systemu Zarządzania Jakością: od przygotowania do wyników

Audyt Systemu Zarządzania Jakością: od przygotowania do wyników

Audyt systemu zarządzania jakością to proces oceny i weryfikacji systemu zarządzania jakością w organizacji, mający na celu sprawdzenie jego zgodności z określonymi kryteriami oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty związane z audytem systemu zarządzania jakością, takie jak jego znaczenie, rodzaje audytów, przygotowanie do audytu, przeprowadzenie audytu, interpretacja wyników oraz związki…