zwiększenie produktywności dzięki zarządzaniu projektami

Szkolenie: Zarządzanie Projektami PRINCE2®, PMBOK® i Agile

Zarządzanie projektami jest kluczowe dla osiągnięcia celów organizacyjnych w sposób efektywny i zorganizowany. Pozwala na lepsze planowanie i kontrolę zasobów, budżetu i harmonogramu, minimalizując ryzyko i nieprzewidziane problemy. Zwiększa produktywność i efektywność poprzez strukturalne podejście do realizacji zadań, zapewniając wysoką jakość wyników oraz satysfakcję klientów. Umożliwia lepszą komunikację i współpracę w zespole, co prowadzi do większej spójności i harmonii. Metodologie zarządzania projektami, takie jak PRINCE2®, PMBOK® i Agile, pomagają w szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków i wymagań. Dzięki szkoleniu nauczysz się, jak profesjonalnie prowadzić projekty, osiągając zamierzone cele w sposób sprawny i efektywny.

Szkolenie: Zarządzanie Projektami PRINCE2®, PMBOK® i Agile

zwiększenie produktywności dzięki zarządzaniu projektami

Jaki jest
cel szkolenia?

Celem szkolenia z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodologii PRINCE2®, PMBOK i Agile, jest przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania projektami przy użyciu najlepszych praktyk i narzędzi. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, monitorowania oraz realizacji projektów w sposób efektywny i zgodny z międzynarodowymi standardami. Uczestnicy nauczą się, jak stosować procesy, zasady i techniki z zakresu każdej omówionej metodologii.

grafika
grafika

zwiększenie produktywności dzięki zarządzaniu projektami

Jaką wiedzę przekazujemy
podczas szkolenia?

Przede wszystkim skupiamy się na:

 • fundamentach metodologii – przekazujemy solidne podstawy metodologii PRINCE2®, PMBOK® i Agile, aby uczestnicy zrozumieli ich zasady, procesy i struktury.
 • praktycznym zastosowaniu – kładziemy duży nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia, studia przypadków i symulacje projektowe, aby uczestnicy mogli efektywnie wdrażać te metodologie w swoich projektach.
 • zarządzaniu ryzykiem – uczymy technik identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem w ramach każdej z metodologii, co jest kluczowe dla sukcesu każdego projektu.
 • planowaniu i kontroli projektów – skupiamy się na umiejętności tworzenia harmonogramów, planów projektowych oraz monitorowania postępów i kontrolowania zmian, co zapewnia skuteczne zarządzanie projektami.
 • efektywnej komunikacji – podkreślamy znaczenie komunikacji i współpracy w zespole projektowym, aby zapewnić spójność i harmonijne działanie wszystkich członków zespołu.

zwiększenie produktywności dzięki zarządzaniu projektami

Komu dedykujemy szkolenie?

 • wszystkim zainteresowanym tematyką zarządzania projektami,
 • menedżerom projektów – osobom odpowiedzialnym za planowanie, zarządzanie i realizację projektów, które chcą wzmocnić swoje umiejętności i wdrożyć uznaną na całym świecie metodologię zarządzania projektami,
 • członkom zespołów projektowych – pracownikom zaangażowanym w realizację projektów, którzy chcą lepiej zrozumieć strukturę i procesy PRINCE2®, PMBOK® i Agile, aby efektywniej współpracować i przyczyniać się do sukcesu projektu,
 • kierownikom działów i jednostek biznesowych – osobom odpowiedzialnym za wyniki działów, które realizują projekty i chcą zwiększyć efektywność zarządzania poprzez zastosowanie najlepszych praktyk zarządzania projektami,
 • osobom aspirującym do roli menedżera projektów – profesjonalistom, którzy planują rozwijać swoją karierę w zarządzaniu projektami,
 • właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw – przedsiębiorcom, którzy realizują projekty wewnętrzne lub dla klientów i chcą zwiększyć skuteczność zarządzania swoimi projektami,
 • profesjonalistom z innych dziedzin – osobom pracującym w różnych branżach, które są zaangażowane w zarządzanie projektami i chcą zdobyć wiedzę na temat uznanych metodologii, w celu zwiększenia efektywności swoich działań projektowych.

zwiększenie produktywności dzięki zarządzaniu projektami

Opis organizacji szkolenia:

 • Czas szkolenia: 3 dni
 • Szkolenie prowadzimy w formie zamkniętej, najczęściej w siedzibie Klienta lub w formie on-line z trenerem na wyłączność
 • Trenerami szkolenia są doświadczeni praktycy, z obszaru zarządzania projektami w różnych branżach
 • Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej
 • Program szkolenia projektujemy indywidualnie, dopasowując go do potrzeb i możliwości Klienta
 • Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od życzenia), oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, dostępnych terminów szkoleniowych oraz cen.

Usługi powiązane:

grafika