14 Zasad Deminga

14 zasad Deminga: Klucz do doskonalenia jakości i efektywności

14 zasad Deminga to zbiór zasad opracowanych przez Williama Edwardsa Deminga, które mają na celu poprawę jakości i efektywności w organizacjach. Te zasady są fundamentem filozofii zarządzania jakością, która opiera się na ciągłym doskonaleniu procesów, współpracy zespołowej i dążeniu do doskonałości. Wdrożenie tych zasad może przyczynić się do znaczącej poprawy wyników organizacji, zarówno pod względem jakości produktów i usług, jak i efektywności operacyjnej.

14 Zasad Deminga
14 Zasad Deminga

Wśród 14 zasad Deminga znajdują się takie zasady jak:

 • Stworzenie stałego celu doskonalenia produktów i usług
 • Adoptowanie nowej filozofii zarządzania
 • Eliminacja zależności od kontroli jakości
 • Stawianie na długotrwałe relacje z dostawcami
 • Udoskonalanie ciągłe i nieustanne procesów
 • Wprowadzenie szkoleń i edukacji dla pracowników
 • Przywództwo oparte na zaufaniu i współpracy
 • Eliminacja strachu i budowanie zaufania wśród pracowników
 • Usunięcie barier między działami
 • Eliminacja celów i sloganów, które nie mają wpływu na jakość
 • Eliminacja przeszkód utrudniających dążenie do doskonałości
 • Wprowadzenie programów edukacji i samodoskonalenia dla pracowników
 • Wspieranie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia jakości
 • Stworzenie struktury zarządzania, która wspiera ciągłe doskonalenie

Wdrożenie 14 zasad Deminga w praktyce może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak zwiększenie efektywności, poprawa jakości produktów i usług, lepsza współpraca między działami, a także większe zaangażowanie i satysfakcja pracowników. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tym zasadom i zastanowić się, jak można je zastosować w swojej organizacji, aby osiągnąć lepsze wyniki i dążyć do ciągłego doskonalenia.

Kim był William Edwards Deming i jakie były jego zasady?

Krótkie wprowadzenie do życia i filozofii Edwardsa Deminga

William Edwards Deming (1900-1993) był amerykańskim statystykiem, inżynierem i konsultantem, który zyskał sławę dzięki swojej pracy nad filozofią jakości i wprowadzeniu quality management philosophy w Japonii po II wojnie światowej. Jego podejście do zarządzania jakością opierało się na ciągłym doskonaleniu procesów, współpracy zespołowej i dążeniu do doskonałości. Deming opracował 14 zasad jakości, które stały się podstawą jego filozofii zarządzania jakością.

14 zasad Deminga: Podstawy filozofii jakości

W swojej quality management philosophy, Deming przedstawił 14 zasad, które mają na celu poprawę jakości i efektywności w organizacjach. Oto one:

 1. Stworzenie stałego celu doskonalenia produktów i usług
 2. Adoptowanie nowej filozofii zarządzania
 3. Eliminacja zależności od kontroli jakości
 4. Stawianie na długotrwałe relacje z dostawcami
 5. Udoskonalanie ciągłe i nieustanne procesów
 6. Wprowadzenie szkoleń i edukacji dla pracowników
 7. Przywództwo oparte na zaufaniu i współpracy
 8. Eliminacja strachu i budowanie zaufania wśród pracowników
 9. Usunięcie barier między działami
 10. Eliminacja celów i sloganów, które nie mają wpływu na jakość
 11. Eliminacja przeszkód utrudniających dążenie do doskonałości
 12. Wprowadzenie programów edukacji i samodoskonalenia dla pracowników
 13. Wspieranie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia jakości
 14. Stworzenie struktury zarządzania, która wspiera ciągłe doskonalenie

Wdrożenie 14 zasad jakości Deminga w praktyce może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak zwiększenie efektywności, poprawa jakości produktów i usług, lepsza współpraca między działami, a także większe zaangażowanie i satysfakcja pracowników. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tym zasadom i zastanowić się, jak można je zastosować w swojej organizacji, aby osiągnąć lepsze wyniki i dążyć do ciągłego doskonalenia.

Cykl Deminga: Co to jest i jak działa?

Cykl Deminga, znany również jako cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act), to metoda zarządzania jakością opracowana przez Williama Edwardsa Deminga. Polega cykl Deminga na ciągłym doskonaleniu procesów poprzez iteracyjne wykonywanie czterech etapów: planowania, wykonania, sprawdzania i działania. Cykl ten wpływa na zarządzanie jakością, umożliwiając organizacjom osiągnięcie lepszych wyników i dążyć do ciągłego doskonalenia.

Polega cykl Deminga: Wprowadzenie do cyklu PDCA

Powstanie cyklu PDCA miało miejsce w latach 50. XX wieku, kiedy to Deming opracował tę metodę jako narzędzie do zarządzania jakością. Służy cykl PDCA do identyfikowania i eliminowania problemów oraz do wprowadzania usprawnień w procesach produkcyjnych i usługowych. Dzięki temu, organizacje mogą osiągać lepsze wyniki, zwiększać efektywność i zadowolenie klientów.

Znaczenie koła Deminga w zarządzaniu jakością

Znaczenie koła Deminga w zarządzaniu jakością polega na tym, że stanowi ono praktyczne narzędzie do ciągłego doskonalenia procesów. Polega koło Deminga na zastosowaniu cyklu PDCA w praktyce, co pozwala na systematyczne analizowanie i wprowadzanie usprawnień w organizacji. Przykłady zastosowań koła Deminga obejmują m.in. poprawę jakości produktów, optymalizację procesów produkcyjnych, czy też doskonalenie systemów zarządzania.

Etapu cyklu Deminga: Planowanie, Wykonanie, Sprawdzanie, Działanie

Cyklu Deminga ważne są wszystkie cztery etapy, które składają się na całość metody. Oto szczegółowe omówienie etapów cyklu PDCA:

 1. Planowanie (Plan) – na tym etapie należy zidentyfikować problemy, określić cele oraz opracować plan działania, który pozwoli na osiągnięcie tych celów.
 2. Wykonanie (Do) – w tej fazie wdraża się plan działania, wprowadzając zmiany i usprawnienia w procesach.
 3. Sprawdzanie (Check) – etap ten polega na monitorowaniu i analizowaniu wyników wprowadzonych zmian, aby ocenić, czy cele zostały osiągnięte.
 4. Działanie (Act) – na podstawie analizy wyników, podejmuje się decyzje o dalszych działaniach, takich jak wprowadzenie kolejnych usprawnień, korekta planu czy też zakończenie cyklu, jeśli cele zostały osiągnięte.

Stosowanie cyklu Deminga w zarządzaniu jakością pozwala na systematyczne doskonalenie procesów, co przekłada się na lepsze wyniki organizacji, zwiększenie efektywności i zadowolenie klientów.

Trzy filary Deminga: Ludzie, Procesy, Wyniki

Trzy filary Deminga to kluczowe elementy filozofii zarządzania jakością opracowanej przez Williama Edwardsa Deminga. Filary te obejmują podejście do ludzi, procesów i wyników, które mają wpływ na efektywność i jakość pracy w organizacji. W tym artykule omówimy znaczenie każdego z tych filarów oraz ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu jakością.

Znaczenie podejścia Deminga do ludzi: Eliminacja strachu i budowanie zaufania

Znaczenie podejścia Deminga ludzi polega na tworzeniu atmosfery współpracy, zaufania i otwartości w organizacji. Deming uważał, że eliminacja strachu i budowanie zaufania są kluczowe dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy. Praktyczne zastosowania tego podejścia obejmują:

 • Eliminacja strachu – stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy nie obawiają się wyrażać swoich opinii, zgłaszać problemów czy proponować usprawnień.
 • Budowanie zaufania – rozwijanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, uczciwości i otwartości, co pozwala na lepszą współpracę i efektywność pracy.
 • Wspieranie rozwoju pracowników – inwestowanie w szkolenia, rozwój kompetencji i możliwości awansu, co przekłada się na zwiększenie motywacji i zaangażowania w dążenie do doskonalenia jakości.

Znaczenie podejścia Deminga do procesów: Ciągłe doskonalenie i usprawnianie

Znaczenie podejścia Deminga procesów opiera się na ciągłym doskonaleniu i usprawnianiu procesów w organizacji. Deming uważał, że kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości jest systematyczne analizowanie i wprowadzanie zmian w procesach. Praktyczne zastosowania tego podejścia obejmują:

 • Ciągłe doskonalenie procesów – regularne analizowanie i ocenianie procesów w celu identyfikacji obszarów do usprawnienia, a następnie wprowadzanie zmian i monitorowanie ich efektów.
 • Ustalanie standardów – opracowywanie i wdrażanie standardów pracy, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług.
 • Eliminacja marnotrawstwa – identyfikacja i redukcja zbędnych czynności, które nie przyczyniają się do wartości dodanej produktu lub usługi.

Znaczenie podejścia Deminga do wyników: Monitorowanie procesów i zapewnienie jakości

Znaczenie podejścia Deminga wyników polega na monitorowaniu procesów i zapewnieniu utrzymania wysokiej jakości. Deming uważał, że kluczowe jest śledzenie wyników pracy, aby ocenić skuteczność wprowadzanych zmian i usprawnień. Praktyczne zastosowania tego podejścia obejmują:

 • Monitorowanie procesów – systematyczne śledzenie i analiza wyników pracy, aby ocenić efektywność procesów i wprowadzanych zmian.
 • Zapewnienie utrzymanie wysokiej jakości – wdrożenie systemów kontroli jakości, które mają na celu wykrywanie i eliminowanie błędów oraz zapewnienie zgodności z ustalonymi standardami.
 • Ustalanie celów i wskaźników – określanie celów jakościowych oraz wskaźników, które pozwolą na ocenę postępów w dążeniu do doskonalenia jakości.

Stosowanie trzech filarów Deminga w zarządzaniu jakością pozwala na skuteczne wdrożenie filozofii ciągłego doskonalenia, co przekłada się na lepsze wyniki organizacji, zwiększenie efektywności i zadowolenie klientów.

Wdrożenie cyklu Deminga w praktyce

Wdrożenie cyklu Deminga w organizacji to proces, który pozwala na skuteczne zarządzanie jakością i ciągłe doskonalenie. W tym rozdziale omówimy praktyczne zastosowania cyklu Deminga oraz wprowadzenie filozofii jakości w organizacji.

Jak wprowadzić filozofię jakości w organizacji?

Wprowadzenie filozofii jakości w organizacji jest istotne dla efektywnego zarządzania jakością. Aby to osiągnąć, należy podjąć następujące kroki:

 1. Zrozumienie i zaakceptowanie filozofii jakości przez zarząd i pracowników.
 2. Analiza obecnych procesów i identyfikacja obszarów do usprawnienia.
 3. Wdrożenie cyklu Deminga jako metody zarządzania jakością.
 4. Stworzenie kultury ciągłego doskonalenia i współpracy w organizacji.
 5. Monitorowanie wyników i dostosowywanie strategii w celu osiągnięcia celów jakościowych.

Praktyczne zastosowanie cyklu Deminga w zarządzaniu jakością

Cykl Deminga, znany również jako metoda PDCA (Plan-Do-Check-Act), może być stosowany jako metoda zarządzania jakością w organizacji. Praktyczne zastosowania cyklu Deminga obejmują:

 • Planowanie – określanie celów jakościowych, analiza procesów i identyfikacja obszarów do usprawnienia.
 • Wykonanie – wdrożenie zmian i usprawnień w procesach, szkolenie pracowników i monitorowanie postępów.
 • Sprawdzanie – analiza wyników, ocena skuteczności wprowadzonych zmian i identyfikacja dalszych obszarów do usprawnienia.
 • Działanie – wprowadzenie korekt i dostosowań w celu osiągnięcia celów jakościowych, a następnie powrót do etapu planowania.

Doskonalenie jakości pracy za pomocą metody Deminga

Doskonalenie jakości pracy za pomocą metody Deminga polega na systematycznym stosowaniu cyklu PDCA w celu ciągłego doskonalenia procesów i zwiększenia efektywności pracy. Praktyczne zastosowania metody Deminga w zarządzaniu jakością obejmują:

 • Analiza procesów – identyfikacja obszarów do usprawnienia, eliminacja marnotrawstwa i ustalanie standardów pracy.
 • Szkolenie pracowników – rozwijanie kompetencji, wprowadzenie filozofii jakości i kultury ciągłego doskonalenia.
 • Monitorowanie wyników – śledzenie postępów, ocena skuteczności wprowadzonych zmian i dostosowywanie strategii w celu osiągnięcia celów jakościowych.

Stosowanie cyklu Deminga w praktyce pozwala na skuteczne zarządzanie jakością, ciągłe doskonalenie procesów i zwiększenie efektywności pracy w organizacji.

Zarządzanie jakością według Deminga: Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) to podejście do zarządzania jakością, które wywodzi się z filozofii W. Edwardsa Deminga. W tym rozdziale omówimy podstawowe informacje o TQM oraz wpływ Deminga na rozwój tego podejścia.

Co to jest Total Quality Management?

Total Quality Management to kompleksowe podejście do zarządzania jakością, które zakłada ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług. TQM opiera się na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji w dążenie do doskonałości jakości, a także na współpracy z dostawcami i klientami. Głównym celem TQM jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez ciągłe doskonalenie jakości i efektywności procesów.

Jak Deming wpłynął na rozwój Total Quality Management?

W. Edwards Deming, jako ekspert w dziedzinie quality leadership, miał znaczący wpływ na rozwój Total Quality Management. Jego filozofia jakości, oparta na 14 zasadach, stała się podstawą dla TQM. Deming podkreślał znaczenie ciągłego doskonalenia, zaangażowania pracowników oraz deming jakość jako kluczowych elementów skutecznego zarządzania jakością. Praktyczne zastosowania TQM w zarządzaniu jakością obejmują m.in. stosowanie cyklu Deminga (PDCA), analizę procesów oraz monitorowanie wyników.

Znaczenie Total Quality Management w doskonaleniu systemów zarządzania

Wprowadzenie TQM do organizacji przyczynia się do doskonaleniu systemów zarządzania oraz systemów zarządzania jakością. TQM wpływa na poprawę jakości produktów i usług, zwiększenie efektywności procesów oraz zadowolenie klientów. Praktyczne zastosowania TQM w doskonaleniu systemów zarządzania obejmują:

 • Ustalanie celów jakościowych – określanie oczekiwań klientów oraz wymagań jakościowych dla produktów i usług.
 • Analiza procesów – identyfikacja obszarów do usprawnienia, eliminacja marnotrawstwa oraz ustalanie standardów pracy.
 • Ciągłe doskonalenie – systematyczne stosowanie cyklu Deminga (PDCA) w celu poprawy jakości i efektywności procesów.
 • Zaangażowanie pracowników – rozwijanie kompetencji, wprowadzenie kultury ciągłego doskonalenia oraz współpracy w organizacji.
 • Współpraca z dostawcami i klientami – budowanie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu oraz wspólnym dążeniu do doskonałości jakości.

Wdrożenie Total Quality Management w organizacji pozwala na skuteczne zarządzanie jakością, ciągłe doskonalenie procesów oraz zwiększenie efektywności pracy.

14 Zasad Deminga
14 Zasad Deminga

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy 14 zasad Deminga, które stanowią klucz do doskonalenia jakości i efektywności w organizacjach. Omówiliśmy również cykl Deminga (PDCA) oraz jego znaczenie w zarządzaniu jakością. Przedstawiliśmy trzy filary Deminga: ludzie, procesy i wyniki, które są niezbędne do skutecznego wdrożenia filozofii jakości. Wspomnieliśmy także o praktycznych zastosowaniach cyklu Deminga oraz o wprowadzeniu filozofii jakości w organizacji.

14 Zasad Deminga

14 Zasad Deminga

14 zasad Deminga to zbiór wytycznych opracowanych przez Williama Edwardsa Deminga, które mają na celu poprawę jakości i efektywności w organizacjach. Oto te zasady:

Nr Zasada Opis
1. Stwórz stały cel doskonalenia produktów i usług Organizacja powinna dążyć do ciągłego podnoszenia jakości swoich produktów i usług, aby spełniały one oczekiwania klientów i przynosiły długoterminowe korzyści.
2. Adoptuj nową filozofię zarządzania Przyjęcie nowoczesnych metod zarządzania i odrzucenie przestarzałych praktyk. Obejmuje to zmiany w myśleniu o jakości i odpowiedzialności za nią.
3. Przestań polegać na inspekcji, aby osiągnąć jakość Skupienie się na zapobieganiu błędom poprzez poprawę procesów, zamiast polegać tylko na kontroli końcowej jakości.
4. Minimalizuj koszty poprzez budowanie długoterminowych relacji z dostawcami Nawiązywanie długotrwałych relacji z dostawcami opartych na wzajemnym zaufaniu i współpracy, co prowadzi do lepszej jakości i niższych kosztów.
5. Cięgle doskonal każdy proces Organizacje powinny regularnie analizować i doskonalić swoje procesy produkcyjne i operacyjne, aby eliminować marnotrawstwo i zwiększać efektywność.
6. Wprowadź nowoczesne metody szkoleń Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez nowoczesne metody szkolenia, co poprawia ich umiejętności i zdolność do osiągania wyższej jakości pracy.
7. Stwórz przywództwo oparte na współpracy i zaufaniu Liderzy powinni wspierać i rozwijać swoich pracowników, budując relacje oparte na zaufaniu i współpracy, a nie na strachu i kontroli.
8. Usuń strach wśród pracowników Tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się bezpiecznie i pewnie, co pozwala im na swobodne wyrażanie opinii i propozycji usprawnień.
9. Przełam bariery między działami Wspieranie komunikacji i współpracy między różnymi działami organizacji, aby działały one jako zintegrowany zespół dążący do wspólnych celów.
10. Eliminuj bezsensowne cele i slogany Skupienie się na rzeczywistych działaniach poprawiających jakość, zamiast na pustych sloganach i celach, które nie mają wpływu na rzeczywistą jakość pracy.
11. Usuń przeszkody utrudniające dążenie do doskonałości Identyfikacja i eliminacja barier, które utrudniają pracownikom dążenie do doskonałości i efektywnej pracy.
12. Promuj edukację i samodoskonalenie Zachęcanie pracowników do ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności, co przyczynia się do ogólnego rozwoju organizacji.
13. Wspieraj zaangażowanie pracowników w proces doskonalenia jakości Angażowanie wszystkich pracowników w dążenie do poprawy jakości i efektywności procesów w organizacji.
14. Stwórz strukturę zarządzania, która wspiera ciągłe doskonalenie Organizacja powinna być zbudowana w sposób, który sprzyja ciągłemu doskonaleniu procesów i wspiera długoterminowy rozwój i doskonałość.

W dalszej części artykułu omówiliśmy Total Quality Management (TQM) jako podejście do zarządzania jakością, które wywodzi się z filozofii Deminga. Przedstawiliśmy podstawowe informacje o TQM oraz wpływ Deminga na rozwój tego podejścia. Wskazaliśmy również na znaczenie TQM w doskonaleniu systemów zarządzania oraz systemów zarządzania jakością.

Podsumowując, filozofia jakości W. Edwardsa Deminga oraz jego 14 zasad stanowią podstawę dla skutecznego zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia procesów w organizacjach. Wdrożenie cyklu Deminga oraz Total Quality Management pozwala na zwiększenie efektywności pracy, poprawę jakości produktów i usług oraz zadowolenie klientów.

FAQ

Co to są 14 zasad Deminga?

14 zasad Deminga to zbiór wytycznych opracowanych przez Williama Edwardsa Deminga, które mają na celu poprawę jakości i efektywności w organizacjach. Zasady te stanowią fundament filozofii zarządzania jakością opartej na ciągłym doskonaleniu procesów i współpracy zespołowej.

Kim był William Edwards Deming?

William Edwards Deming (1900-1993) był amerykańskim statystykiem, inżynierem i konsultantem. Jest znany z promowania zarządzania jakością i wprowadzenia nowoczesnych metod doskonalenia jakości w Japonii po II wojnie światowej. Jego prace miały ogromny wpływ na rozwój nowoczesnych teorii zarządzania.

Jakie są 14 zasad Deminga?

Stwórz stały cel doskonalenia produktów i usług – Dążenie do ciągłego podnoszenia jakości.
Adoptuj nową filozofię zarządzania – Przyjęcie nowoczesnych metod zarządzania, odrzucenie starego myślenia.
Przestań polegać na inspekcji, aby osiągnąć jakość – Skupienie się na prewencji błędów.
Minimalizuj koszty poprzez budowanie długoterminowych relacji z dostawcami – Współpraca zamiast krótkoterminowych korzyści.
Cięgle doskonal każdy proces – Wprowadzenie usprawnień na każdym etapie produkcji.
Wprowadź nowoczesne metody szkoleń – Inwestowanie w rozwój pracowników.
Stwórz przywództwo oparte na współpracy i zaufaniu – Liderzy powinni wspierać i rozwijać swoich pracowników.
Usuń strach wśród pracowników – Tworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.
Przełam bariery między działami – Współpraca i komunikacja między zespołami.
Eliminuj bezsensowne cele i slogany – Skup się na rzeczywistych działaniach poprawiających jakość.
Usuń przeszkody utrudniające dążenie do doskonałości – Wsparcie dla pracowników w osiąganiu wysokiej jakości pracy.
Promuj edukację i samodoskonalenie – Zachęcanie do ciągłego uczenia się i rozwoju.
Wspieraj zaangażowanie pracowników w proces doskonalenia jakości – Angażowanie każdego w dążenie do lepszej jakości.
Stwórz strukturę zarządzania, która wspiera ciągłe doskonalenie – Organizacja powinna być zaprojektowana w sposób sprzyjający rozwojowi.

Co to jest Cykl Deminga (PDCA)?

Cykl Deminga, znany również jako cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act), to iteracyjny proces stosowany do zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia. Polega na planowaniu (Plan), wykonaniu (Do), sprawdzaniu wyników (Check) i działaniu na ich podstawie (Act).

Jakie są etapy Cyklu Deminga?

Planowanie (Plan) – Identyfikowanie problemów i opracowywanie planu działania.
Wykonanie (Do) – Wdrażanie planu i realizacja zaplanowanych działań.
Sprawdzanie (Check) – Monitorowanie i analiza wyników.
Działanie (Act) – Podejmowanie działań korekcyjnych na podstawie analizy wyników.

Jakie są trzy filary Deminga?

Ludzie – Znaczenie eliminacji strachu, budowania zaufania i wspierania rozwoju pracowników.
Procesy – Ciągłe doskonalenie i usprawnianie procesów organizacyjnych.
Wyniki – Monitorowanie procesów i zapewnienie utrzymania wysokiej jakości.

Co to jest Total Quality Management (TQM)?

Total Quality Management to podejście do zarządzania, które zakłada zaangażowanie wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie jakości produktów i usług oraz procesów. Opiera się na filozofii Deminga, dążąc do spełnienia potrzeb klientów przez ciągłe usprawnianie.

Jak wdrożyć filozofię Deminga w organizacji?

Zrozumienie i akceptacja – Wprowadzenie i zrozumienie filozofii przez wszystkich w organizacji.
Analiza procesów – Ocena i identyfikacja obszarów do usprawnienia.
Wdrożenie cyklu PDCA – Stosowanie cyklu Deminga w praktyce.
Stworzenie kultury ciągłego doskonalenia – Promowanie współpracy i innowacji.
Monitorowanie i dostosowanie – Regularna ocena wyników i wprowadzanie korekt.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie zasad Deminga?

Zwiększenie efektywności operacyjnej
Poprawa jakości produktów i usług
Lepsza współpraca między działami
Większe zaangażowanie i satysfakcja pracowników
Wyższe zadowolenie klientów

Czy zasady Deminga są aktualne w dzisiejszych czasach?

Tak, zasady Deminga są nadal aktualne i stosowane w wielu organizacjach na całym świecie. Filozofia ciągłego doskonalenia, współpracy i zaangażowania w jakość jest uniwersalna i może być zastosowana w różnych branżach i środowiskach biznesowych.

Zobacz także:

5/5 - (2 votes)

Podobne wpisy