ESG Raportowanie Niefinansowe: Wszystko, co Musisz Wiedzieć

ESG Raportowanie Niefinansowe: Wszystko, co Musisz Wiedzieć

ESG raportowanie niefinansowe to proces, w którym przedsiębiorstwa udostępniają informacje na temat swojego wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. W ostatnich latach zyskało na znaczeniu, gdyż inwestorzy, klienci i inne zainteresowane strony coraz częściej oczekują od firm transparentności w tych obszarach. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, niektóre podmioty są zobowiązane do…