Kontekst organizacji: Zrozumienie i identyfikowanie czynników wpływających na działania organizacji

Kontekst organizacji: Zrozumienie i identyfikowanie czynników wpływających na działania organizacji

Kontekst organizacji to zbiór czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają na sposób funkcjonowania i podejmowania decyzji w organizacji. Zrozumienie i identyfikowanie tych czynników jest kluczowe dla efektywnego zarządzania i osiągania celów organizacji. W artykule omówimy pojęcie kontekstu organizacji, czynniki wpływające na niego oraz metody analizy i zarządzania kontekstem. Pojęcie kontekstu organizacji: Definicja i znaczenie Pojęcie…