Audyt: Eksperckie spojrzenie na różne rodzaje i aspekty audytu w przedsiębiorstwie

Audyt: Eksperckie spojrzenie na różne rodzaje i aspekty audytu w przedsiębiorstwie

Audyt to proces oceny i analizy różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, mający na celu identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz weryfikację zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i standardami. W ramach audytu, eksperci – audytorzy – dokonują szczegółowej analizy dokumentacji, procesów, systemów zarządzania czy wyników finansowych firmy. W zależności od celów i zakresu, audyty można podzielić na różne…

Audytor Wiodący ISO 27001: Kompleksowy przewodnik po certyfikacji i wymaganiach normy

Audytor Wiodący ISO 27001: Kompleksowy przewodnik po certyfikacji i wymaganiach normy

Audytor wiodący ISO 27001 to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) zgodnie z międzynarodową normą ISO 27001. Audytor wiodący musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby móc ocenić zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami normy oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy. W ramach swojej roli, audytor wiodący ISO 27001 musi być…