Audyt: Eksperckie spojrzenie na różne rodzaje i aspekty audytu w przedsiębiorstwie

Audyt: Eksperckie spojrzenie na różne rodzaje i aspekty audytu w przedsiębiorstwie

Audyt to proces oceny i analizy różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, mający na celu identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz weryfikację zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i standardami. W ramach audytu, eksperci – audytorzy – dokonują szczegółowej analizy dokumentacji, procesów, systemów zarządzania czy wyników finansowych firmy. W zależności od celów i zakresu, audyty można podzielić na różne…